Plan for fire forsøgs-møller sendes i høring

På sit møde mandag aften vedtog Ikast-Brande byråd at sende planer om at sætte fire forsøgsmøller op i Flø ved Brande i høring. Især Anders Udengaard(SF) var bekymret for den lavfrekvente støj

Udgivet:13. oktober 2011, 06.43

Læsetid:2 minutter

Steen Hebsgaard

Det sker på baggrund af en konkret henvendelse fra Uhre Windpower2 I/S, der i samarbejde med Siemens Wind Power A/S ønsker at opstille fire forsøgsmøller inden for vindmølleområdet som kommunen har udlagt i Flø ved Brande. Vindmøllerne vil få en totalhøjde på maksimalt 149,9 meter og minimum 142 meter.

I forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse har planerne været i foroffentlighedshøring, hvilket har affødt kommentarer fra 12 borgere og myndigheder. Især har disse været interesseret i problemer med lavfrekvent støjs indvirkning på mennesker og dyr.

-Vi skal sige ja, også selvom det betyder gener for nogen. Hvis det bliver nødvendigt, må vi købe de berørte ejendomme, sagde Peter Kempf (S).

-Der er mange følelser involveret i denne sag og udgangspunkt er naturligvis, at vi ikke skal genere mere end højest nødvendigt, men på den anden side, at det også vigtigt at udlægge arealer til alternativer.

Kaare G. Graversen(DF) var godt tilfreds med, at sagen havde været i forhøring, så de berørte borgere kunne ytre sig.

-Men jeg mener, det er vigtigt, at vi giver plads til disse forsøgsmøller, ikke mindst af hensyn til de mange arbejdspladser på Siemens Wind Power, sagde han.

Det gør ondt på mig!

-Det gør ondt på mig, når vi kommer til dette område, sagde Anders Udengaard(SF).

Også han gik ind for alternativer, herunder vindmøller, blot var han dybt bekymret for usikkerheden omkring den lavfrekvente støjs indvirken på mennesker.

-Jeg ved ikke noget om dette område, derfor bliver jeg nødt til at spørge nogen, der har forstand på det. Det problematiske er blot, at både miljøministeriet og vindmølleindustrien siger: Det vil vi ikke tale om!

Anders Udengaard(S) angreb herefter den netop afgåede Miljøminister for at være usaglig og for blandt andet at lave regler på området, der siger, at den lavfrekvente støj ikke er farlig.

Han satte derfor sin lid til, at den nye Miljøminister, partifællen Ida Auken, ville indføre nye regler på området.

-Jeg mener, vi skal udsætte sagen, til vi ved, hvad der er op og ned på denne problematik, sagde Anders Udengaard(SF).

Dette forslag stod han alene med, så tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan blev sendt i høring.

Inviterer nye ministre

Borgmester Carsten Kissmeyer(V) oplyste i den forbindelse, at kommunen var ved at lægge sidste hånd på en indbydelse til Miljøminister Ida Auken og Vækst- og Erhvervsminister Ole Sohn.