Landsretsdom ændrer praksis: Ikast-Brande Spildevand skal tilbagebetale for meget udbetalt vejbidrag

En landsretsdom betyder, at Ikast-Brande Kommunes spildevandsselskab skal tilbagebetale 350.000 kroner plus moms til kommunen

Udgivet:18. september 2020, 17.20

Læsetid:2 minutter

Ikast-Brande Spildevand får et vejbidrag for at lede regnvand af vejene i Ikast-Brande Kommune. Ifølge en dom i Landsretten har beregningsgrundlag været forkert, og derfor skal spildevandsselskabet tilbagebetale penge til Ikast-Brande. Foto: Privat

Af mikael lund
ml@brandebladet.dk

3 år siden

IKAST-BRANDE Som følge af et lovkrav blev spildevandsselskabet, der indtil da havde været underlagt kommunen, for år tilbage udskilt som et selvstændigt selskab med navnet Ikast-Brande Spildevand A/S.

Bestyrelsen består af i alt syv personer: en medarbejderrepræsentant, to forbrugerrepræsentanter samt fire medlemmer udpeget af byrådet: Frank Heidemann Sørensen (S) og de tre Venstre-folk Carl Jensen, Lars Lyhne og Brian Sigtenbjerggaard, der er formand.

Siden 2015 har spildevandsselskabet årligt opkrævet et vederlag fra kommunen for afledning af regnvand fra vejene. I Ikast-Brande er satsen blevet beregnet som 4 procent af spildevandsselskabets samlede anlægsudgifter, og også nyanlæg, der ikke afledte regnvand, indgik i beregningsgrundlaget.

Dom ændrer praksis

Dommen, som er afsagt i Østre Landsret, har betydet, at praksis for beregningsgrundlaget er ændret, så vejbidraget kun skal beregnes af de nyanlæg, der rent faktisk afleder overfladevand fra vejnettet.

Den treårige forældelsesfrist betyder imidlertid, at det kun er nyanlæg i perioden 2017 – 2019, der er blevet genberegnet, og en gennemgang af anlægsprojekterne for de tre år har godtgjort, at Ikast-Brande Kommune skal have tilbagebetalt 350.229,92 kroner plus moms, i alt 437.787,40 kroner.

På baggrund af en indstilling fra Ikast-Brande Kommunes teknik- og stabsdirektør, Kenneth Jensen, der også fungerer som direktør for Ikast-Brande Spildevand A/S, har økonomi- og planudvalget godkendt tilbagebetalingen af beløbet.

Fremover vil vejbidraget blive beregnet på baggrund af de reviderede retningslinjer, som er en følge af landsretsdommen.

Direktør til låns

På samme møde godkendte økonomi- og planudvalget desuden en ny udlånsaftale, der betyder, at Kenneth Jensen kan fortsætte som direktør for Ikast-Brande Spildevand. Udlånsaftalen, der er uden slutdato, afløser den toårige udlånsaftale, der udløb med udgangen af februar og derfor egentlig skulle have været genforhandlet sidste efterår, hvilket imidlertid ikke er sket før nu.

Prisen for at låne Kenneth Jensen udgjorde i den nu udløbne aftale 150.000 kroner årligt, penge som Ikast-Brande Spildevand ikke betaler til direktøren, men til Ikast-Brande Kommune.

Det fremgår endvidere af aftalen, at den ophører i det øjeblik, Kenneth Jensen forlader sin stilling som teknik- og stabsdirektør, uanset om det er ham, der bliver opsagt, eller han selv siger op.