Debat: Ældrerådet er bekymret

Udgivet:04. november 2019, 07.27

Læsetid:4 minutter

Birgit Worm Kristensen, formand for Ældrerådet. Foto: Henrik Ole Jense

Af Birgit Worm Kristensen Formand for Ældrerådet

3 år siden

Debat Det er med stor undren, Ældrerådet har iagttaget budgetfasen i kommunen dette efterår. Ældrerådet har stor forståelse for, at processen er komprimeret, men må forholde sig undrende til forløbet. Den reelle mulighed for at bidrage med synspunkter og ideer har ikke været til stede i planlæggernes overvejelser. Dette begrundes i Budgetforliget, som er indgået af et enigt byråd, inden byrådet har haft mulighed for at se og overveje høringssvarene fra blandt andet Ældrerådet og andre borgere.

Tidligere har det været kutyme, at råd og nævn har haft mulighed for at bidrage med meninger og ideer inden første behandling af budgettet i Byrådet. Denne mulighed var os ikke givet i år. De udarbejdede høringssvar ønskedes først til anden behandling. Anden behandling af budgettet er vedtagelse af budgettet efter et budgetforlig.

Tidsplanen

I år har forløbet været, at Ældrerådet får kendskab til at budgetmaterialet er udarbejdet 26. september. 1. Oktober anbefalede Økonomiudvalget det foreliggende materiale. Torsdag 3. oktober aften er Ældrerådet og andre interesserede borgere inviteret til offentlig orientering om budgetmaterialet. På dette møde spørges der om, om man kan nå at komme med høringssvar. Borgeren får ja hertil, og at det skal være administrationen i hænde lørdag 5. okotber, hvilket må vurderes at være en umulighed at nå. 7. oktober er der første behandling i Byrådet og 9. oktober indgås der Budgetforlig mellem alle partier i Byrådet.

Ældrerådet udarbejder høringssvar 25. oktober, hvor sidste frist er 28. oktober altså til anden behandlingen. Anden behandling af budgettet, som er endelig vedtagelse sker ved et ekstraordinært byrådsmøde 5. november. Det betyder, at alle beslutninger principielt er taget inden, da anden behandling er formel vedtagelse af budgettet.

Til den offentlige orientering om budgettet 3. oktober oplystes det, at der nærmest var fred og ingen fare. Virkeligheden viser sig at være en helt anden.

Klippekort genindføres

Det gode er at Klippekortet på plejehjemmene genindføres i 2020 med 1/2 time pr beboer hver anden uge.

De tilbageværende værdighedsmidler på 2,2 millioner kroner ser ud til at forsvinde. Midlerne som blandt andet anvendes på plejehjemmene til målrettede indsatser er lagt over i en pulje på 5,4 millioner kroner til dækning af forskellige prioriteringer og uforudsete udgifter. Puljen deles i øvrigt med psykiatri og handicap.

Hjemmesygeplejen søger om 1,6 millioner kroner på grund af øget opgavemængde, et behov som kendes fra andre kommuner, da der er en stigende kompleksitet og borgerne udskrives tidligere fra sygehusene. Indlæggelsestiden er faldet drastisk over meget få år. Borgerne udskrives nu til efterfølgende behandling, træning og pleje i kommunen. Demografipuljen, der skal imødegå udviklingen på ældreområdet, er mere end halveret, da der tidligere er reduceret i beløbet. Det betyder, at der er cirka 4 millioner kroner mindre til rådighed. Alt i alt drejer det sig om 9.2 millioner kroner, hvor der er afsat de tidligere omtalte 5,4 millioner kroner til imødegåelse af udviklingen samt opjusteringer af de beløb, der er taget ud af grundbudgettet. Der mangler finansiering af 3,8 millioner kroner. Yderligere er det tidligere besluttet, at der årligt skal reduceres én procent ved effektivisering af driften svarende til 3 millioner kroner. Desuden er der ikke indregnet 670.000 kroner til opstart af pilotprojekt med anden udbyder af hjemmesygepleje. Beløbet udmøntes af et ønske om overdragelse af en lille del af hjemmesygeplejen i Bording Engesvang til ikke kommunale aktører.

Serviceforringelser

Ældrerådet mener ikke så store nedjusteringer kan løses med mindre det politisk er overvejet med serviceforringelser. Den ældste del af borgergruppen er i voldsom stigning. Vi er mere raske, men tilraner os flere og flere sygdomme som alderen stiger. Der bliver flere raske ældre, men da ældregruppen +80 stiger drastisk over få år, vil det betyde flere med flere sygdomme på en gang.

Et budgetforløb som dette, hvor beslutningerne er taget inden høringsfristens udløb, håber Ældrerådet er et enkeltstående tilfælde, da de givne muligheder ikke har været motiverende for engagement og tro på at en stor arbejdsindsats i forhold til udarbejdelse af høringssvar er umagen værd.

Tidspres

Ældrerådet anerkender tidspresset for udarbejdelse af budgetmateriale på grund af regeringsskiftet, men er undrende over, at der ikke gives høringspartnere og borgere reel mulighed for at bidrage med ideer og bekymringer. Der er ekstraordinært byrådsmøde 5. november, hvor budgettet vedtages, så måske kunne der være rykket på et par datoer.

Ældrerådet er bekymret for fremtiden for et generelt velfungerende ældreområde - det virker som om buen er spændt til bristepunktet.