Tocifret vækst hos KMC

25. november 2020, 06.51

KMC’s bestyrelsesformand, Peter C. Petersen, kunne på fredagens generalforsamling præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab Foto: KMC

BRANDE I regnskabsåret 2019/20 har KMC for første gang rundet en omsætning på to milliarder kroner. Helt præcist blev årets omsætning på 2.081 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 23 procent ift. sidste år. Det ordinære resultat efter skat fulgte med udviklingen og udgjorde 215,1 mio. kr., hvilket er godt 31 procent højere end sidste års resultat på 163,7 mio. kr.

KMC’s bestyrelsesformand, Peter C. Petersen, kunne berette, at resultatet blandt andet er opnået igennem en kombination af højere volumen, gode verdensmarkedspriser samt en fortsat fokus på forædlede produkter.

Gode resultater kommer ikke af sig selv – det kræver hårdt arbejde. Dette tydeliggjorde det rekordvåde efterår 2019, hvor regn gav øgede omkostninger og store vanskeligheder med at bjærge kartoflerne. Dette tog toppen af en ellers lovende høst, så udbyttet endte gennemsnitligt. At det har været muligt at omsætte den større mængde mel i regnskabet skyldes, at KMC gruppens avlere har lagt et større areal med stivelseskartofler end tidligere år.

Udvidelse snart færdig

Også foråret 2020 var præget af hårdt arbejde, men denne gang på grund af Covid-19. Pandemien påvirkede efterspørgslen på virksomhedens produkter voldsomt, idet der skete et globalt skifte væk fra food-service-segmentet over mod detailhandlen. Et skifte, der på den korte bane kunne fastholde efterspørgslen, men som på den længere bane betyder usikkerhed på markedet for kartoffelstivelse.

For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kunders og markeders skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fortsat fokus på at udvikle og optimere KMC’s produkt- og produktionsprogram samt virksomhedens kompetencer. Aktuelt er en produktionsudvidelse på KMC Derivatfabrikken på Markedspladsen i Brande, hvor et nyt spraytårn og et nyt posefilter skal være med til at fordoble KMC’s produktionskapacitet indenfor koldvandsopløselige stivelsesprodukter, ved at blive afsluttet. Udvidelsen forventes klar til at sætte i drift inden årsskiftet. Den øgede produktionskapacitet understøtter virksomhedens strategiske fokus på forædlede produkter.

Rekorden slået

KMC’s aktiviteter inden for pulverproduktion fortsatte de gode takter fra de seneste år, hvor produktionskapaciteten har været 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet, at sidste års rekordniveau for afregningsprisen på pulverkartofler blev slået i 2019/20.

Formanden kunne afslutte generalforsamlingen med at konstatere, at der også skal arbejdes hårdt i det kommende år for at bevare og udbygge den nuværende position i markedet. En forventet europæisk høst over gennemsnittet kombineret med en vigende afsætning på grund af corona skaber ubalance imellem udbud og efterspørgsel. Dette mærkes tydeligt på verdensmarkedspriserne. Hertil kommer en uafklaret situation omkring Brexit, som med sikkerhed vil kræve mere arbejde og mere bureaukrati.