Ny jysk motorvej skal forebygge trafikmareridt

Allerede næste år står Vejle Fjord-broen overfor kritisk trængsel - det skal Hærvejsmotorvejen være med til at forebygge

Udgivet:17. marts 2017, 06.07

Læsetid:3 minutter

Hærvejsmotorvej korridorer

Flemming Larsen
Debatredaktør| fla@herningfolkeblad.dk

6 år siden

HÆRVEJSMOTORVEJ Først sagde Vejdirektoratets Landstrafikmodel fra 2010, at man »engang ud i fremtiden« ville komme til at opleve kritisk trængsel på motorvejsbroen over Vejle Fjord. Så blev modellen revideret i 2015, hvorefter prognosen forudsagde, at man fra 2027 ville komme til at opleve kritisk trængsel på Vejle Fjord-broen i 2027. Nu viser dugfriske trafiktal fra marts 2017, at det trafikale mareridt vil opstå allerede næste år. Uanset om man har udgangspunkt i Silkeborg, Ikast eller Herning og med bil skal sydpå eller mod Fyn med motorvejen, må man indstille sig på, at det kan være svært at komme over Vejle Fjord-broen.

Det blev fastslået med syvtommersøm, da Hærvejskomiteen mandag holdt generalforsamling i Billund. Her blev de seneste tal fra de officielle trafiktællinger holdt op imod de prognoser, Vejdirektoratet har lavet for trafikudviklingen på det overordnede vejnet - altså motorvejene og hovedlandevejene.

Det er ikke behagelig læsning, hvis man har behov for at bevæge sig mellem landsdelene - og det kommer til at gøre ondt på de midtjyske trafikanter, for det varer mange år, før man kan have en aflastning på plads. Aflastningen skal ikke kun bestå af den motorvej ned gennem Midtjylland, som Hærvejskomiteen arbejder for, men også af en tværforbindelse fra denne motorvej til den østjyske motorvej syd for Vejle for at aflaste Vejle Fjord-broen. Med den optimale placering af Hærvejsmotorvejen og tværforbindelsen vil man kunne fjerne op mod 20.000 biler fra Vejle Fjord-broen hver dag.

Trafikeksperten Niels Græsbøll Olesen fortalte på generalforsamlingen, at en placering af motorvejen så tæt på den jyske højderyg som muligt vil tiltrække den største mængde trafik. Det vil sige en krydsning af Silkeborgmotorvejen et sted mellem Bording og Funder.

Den billigste løsning er at føre motorvejen over Herning, fordi man så kan koble den på den eksisterende motorvej mellem Herning og Give. Det er til gengæld også den løsning, der vil aflaste den østjyske motorvej mindst.

Der var på generalforsamlingen mange knubbede ord til tre østjyske borgmestre, der har vendt sig mod Hærvejsmotorvejen og i stedet argumenteret for en udbygning af E45 på hele strækningen fra Vejle til Randers: - Det løser ikke de trafikale problemer. E45 skal også udbygges, men det skal ske sideløbende med byggeriet af Hærvejsmotorvejen og tværforbindelsen, lød det fra generalforsamlingen.

Det er politisk besluttet at gå i gang med en VVM-undersøgelse af Hærvejsmotorvejen fra Give mod syd til motorvejssystemet lidt nord for Haderslev. Fra Give mod nord op gennem Jylland til motorvejen nord for Hobro er det besluttet at gå i gang med en forundersøgelse. Både VVM-undersøgelsen og forundersøgelsen skal være afsluttet i 2019.

Kissmeyer genvalgt

På generalforsamlingen blev borgmester Carsten Kissmeyer sammen med Billunds borgmester Ib Kristensen genvalgt til Hærvejskomiteens styregruppe.

Når kommunalvalget er overstået i november, kan Carsten Kissmeyer komme til at stå i den besynderlige situation at være medlem af regionsrådet i Region Midtjylland - men regionen er ikke medlem af Hærvejskomiteen. Det er derimod Region Syddanmark sammen med 10 kommuner ned gennem Jylland, blandt dem Ikast-Brande.