Førstehjælp til svømmecentret

Byrådet har bevilget tre millioner kroner til en nødvendig renovering

15. maj 2020, 03.45

Byrådet har bevilget tre millioner kroner til første etape af en omfattende renovering af Ikast Svømmecenter. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST For 63 år siden var der jubel i Ikast, og det var formentlig især de yngre årgange, der var begejstrede ved udsigten til at få sig en kølig dukkert, da friluftsbadet blev indviet.

34 år senere blev friluftsbadet overdækket og omdannet til Ikast Svømmecenter. Det tidligere friluftbassin blev bevaret og fungerer i dag som træningsbassin i centret.

Det har gennem de seneste år stået klart, at teknikken under det gamle bassin langt fra lever op til kravene og heller ikke lovgivningen. Blandt andet er dimensionen på rørene for små.

Det er flere gange slået fast, at der er tale om en tikkende bombe under svømmecentret, og hvis man ikke sætter ind med en renovering, vil der være stor risiko for pludselige nedbrud, der vil kunne medføre en delvis eller fuldstændig lukning af svømmecentret.

Der er derfor udarbejdet en plan for renovering af Ikast Svømmecenter, og den er delt op i tre etaper.

Første etape omfatter en ny rørføring i den gamle kælder, nye dysser i bassinet samt ny folie. Desuden skal der gennemføres en renovering i den gamle kælder, der også inkluderer opbygning af et nyt kemirum samt udligningstank. Desuden skal skvulperenderne ændres til overløbsrender.

En forventet regning for disse arbejder er tre millioner kroner, og det er denne første tape, som byrådet har bevilget penge til.

Senere følger så en anden etape, der beløbsmæssigt vil være af samme størrelsesorden som den første.

Anden etape omfatter udvidelse af den gamle kælder mod vest. Det indebærer udgravning og opbygning af kælderen samt tre nye sandfiltre samt et kulfilter.

Tredje etape omfatter installation af fire nye ventilationsanlæg.