Betragtninger om Budget 2023

Udgivet:28. november 2022, 11.22

Læsetid:2 minutter

Kasper Pauli Pedersen. Foto: PR-foto

Af Kasper Pauli Pedersen byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune for Socialdemokratiet

6 måneder siden

ØKONOMI På byrådsmødet mandag 21. november sendte vi besparelserne i forbindelse med budget 2023 i Ikast-Brande Kommune i høring.

I den forbindelse vil jeg gerne dele nogle betragtninger og refleksioner, som jeg har gjort mig sammen med min socialdemokratiske byrådsgruppe.

Vi er tilfredse med, at der i forligskredsen har været en enighed om at søge at finde besparelserne via strukturelle greb og/eller ved at revidere opgaver, der ikke er forankret i lovgivning.

Alternativet hertil ville jo være, at vi i langt højere grad, end det er tilfældet, skulle ud at spare direkte på alle vores dagtilbud, folkeskoler og plejecentre - en øvelse, vi i Socialdemokratiet ikke ønsker og har arbejdet målrettet for at minimere.

Selvom det i vid omfang er lykkedes i indstillingerne til besparelserne, er der selvfølgelig ikke nogle nemme besparelser, når man skal ud at finde 40 millioner kroner for at sikre en økonomi i driftsbalance. Men det er altså en bunden opgave for økonomisk ansvarlige partier.

Det glæder os, at der i forligskredsen har været vilje til at sikre, at budget 2023 fremskrives med fuld demografi for vores børn, ældre og psykiatri og handicapområdet - det sidste på trods af, at der ikke var sikret midler hertil i økonomiaftalen, og vi dermed skulle finansiere det fulde beløb selv.

Det var og er afgørende for Socialdemokratiet, at ressourcerne følger med, når der bliver flere børn og ældre, og behovet stiger for nogle af vores allermest sårbare borgere på psykiatri- og handicapområdet i årene fremover.

Der er flere af punkterne i besparelseskataloget, der allerede har givet anledning til dialog og idéer rundt omkring lokalt, hvor strukturændringer eventuelt vil blive realiseret, herunder lukningen af Blåhøj Skole og flytningen af rehabiliteringen på Dybdalsparken.

Jeg vil gerne gøre det fuldstændigt klart, at vi vil gå konstruktivt ind i en dialog med alle berørte og lokalsamfund.

Det er også min klare opfattelse, at der er bred konsensus herom i forligskredsen, og så skal vi jo tage de politiske drøftelser, det giver anledning til, når eventuelle idéer bliver mere konkrete.

En sådan diskussion må og skal selvfølgelig stå i relation til et samlet blik på vores driftsøkonomi i kommunen.

Nu ser vi frem til de høringssvar, der skal bidrage til at kvalificere den endelige beslutning på byrådsmødet i december - selvfølgelig kan man skrive, at man er imod, at der spares penge, men det er desværre ikke de realiteter, vi kommunalpolitikere står midt i, og derfor håber jeg at se høringssvar, der også forholder sig til den virkelighed.