Giv forældrene det fulde billede

Udgivet:09. september 2019, 19.44

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Ivan Holck Jensen Formand for BUPL MidtVestjylland

4 år siden

DEBAT En lukning af Kernehuset i Blåhøj vil, efter BUPL MidtVestjyllands opfattelse, betyde, at forældrene i Blåhøj mister muligheden for at få de mindste børn passet i deres nærområde, og inden længe vil det være skolebørnene, der ikke længere kan være i lokalområdet.

Der er i dag også dagtilbudsbørn i Lystersminde, der er en såkaldt puljeordning. Det forlyder, at der både er politikere og forældre i byen, der er af den opfattelse, at den nuværende puljeordning i byen fremover vil kunne overtage opgaven med at drive Kernehuset. Men så enkelt er det ikke, og det bør forældrene vide. Lystersminde drives efter en dispensation, der betyder, at der kun kan være 15 børn og kun må være i de nuværende lokaler.

For at Lystermindes vil kunne overtage driften af Kernehuset eller udvide antallet af indskrevne børn, vil institutionen skulle ansøge og godkendes som privat institution.

I sin nuværende form opfylder puljeordningen Lystersminde langt fra Ikast-Brande Kommunes godkendelseskriterier for private institutioner, og det vil derfor være nødvendigt med store forandringer såfremt den skal godkendes som privat institution. For at blive godkendt som privat institution vil der blandt andet skulle ansættes en pædagoguddannet leder, og normeringen i institutionen skal være den samme som i resten af Ikast-Brande kommune. Der vil således skulle ansætte et antal pædagoger, svarende til 60 procent af de ansatte.

Efter BUPL MidtVestjyllands opfattelse vil en lukning af Kernehuset betyde, at det på sigt vil blive svært fortsat at drive skole i Blåhøj, hvilket vil få konsekvenser for ikke bare forældre, men også de ansatte. Blåhøj skole er kendetegnet ved at have en høj grad af trivsel og faglig standard. En lukning af Kernehuset vil betyde, at man fremover risikerer, at det bliver sværere at fastholde og tiltrække de fagligt dygtigste pædagoger, idet det stort set vil være umuligt at lave stillinger, man kan leve af.