Debat: Konkurrenceudsættelse af Entreprenørgården

Udgivet:16. september 2019, 15.22

Læsetid:3 minutter

Tage Olsen.

Af Tage Olsen og Birthe Sørensen (S) Henholdsvis kredsformand S og byrådsmedlem

3 år siden

Debat Et flertal bestående af samtlige borgerlige partier i Ikast-Brande byråd har vedtaget, at Entreprenørgården skal konkurrenceudsættes fuldstændig. Socialdemokratiet stemte både i teknik og miljøudvalget, samt økonomi og planudvalget imod forslaget.

Argumenterne for konkurrenceudsættelsen handler om effektiviseringer og besparelser, men der mangler at blive føjet noget til den ligning. For det første vil en ny beskrivelse af området, som en yderligere konkurrenceudsættelse vil kræve, betyde en ukendt millionudgift - et beløb som vi socialdemokrater ikke i den nuværende økonomiske situation finder at være en fornuftig prioritering, vi vil hellere bruge pengene på den borgerrelaterede service. Når der tales om effektiviseringer mener vi, at det er fugle på taget, vi har en i forvejen velfungerende og konkurrencedygtig entreprenørgård i kommunen og derfor er det også klart, at skal der spares penge, så bliver det fordi opgaven bliver en anden. Det kan man så belejligt undgå at stå på mål for politisk, når man dækker sig ind under formuleringen at lave en ny beskrivelse af opgaven. Vi anerkender, at vi står i en udfordrende økonomisk situation, men mener det er mere rimeligt og reelt, at vi politisk definere, hvad det så er der ikke skal laves længere, hvis vi skal spare penge. Begrebet effektiviseringer bruges desværre for ofte til at dække over det, som det reelt handler om - serviceforringelser. I dag har vi en entreprenørgård, der løfter et kæmpe socialt ansvar for vores kommunale fællesskab, helt konkret har vi i dag en rammeaftale med jobcentret, hvor entreprenørgården har 14 pladser til praktik og nytteindsats, samt 8 ansættelser i fleksjob hvortil skal føjes en flexibilitet, der betyder, at vores folk på det grønne område aldrig er længere væk end en telefonopringning, når vi står med opgaver af praktisk karakter eller når der er brug for at løfte et socialt ansvar. I dag arbejder entreprenørgården med det ene formål at tjene vores kommunale fællesskab - i fremtiden, hvis private aktører skal tage over på alle opgaver er det klart, at de skal operere på markedsvilkår, hvor man er afhængige af at tjene penge. Det hverken kan eller vil vi bebrejde private virksomheder for det er et grundvilkår for dem alle, men når der pludselig sidder et flertal i byrådet, der arbejder ud fra den ideologiske devise, at privat er altid bedst, så skal vi bare huske, at der kun er en til at betale den fortjeneste, som private aktører skal have og det er alle borgere i kommunen. Det kan ved nogle opgaver give mening, hvis det er opgaver af en karakter, hvor kommunens løbende udgifter vil overstige den fortjeneste, som vi skal betale en privat aktør ved en konkret opgave, men vi synes der er langt fra den model vi har i dag og så til et forslag om, at alt skal være privat. Vi synes ikke, at det er rimeligt, at Ikast-Brande kommunes borgere skal betale regningen for de borgerliges ideologiske kamp - det skal i hvert fald ske på et oplyst grundlag, så Ikast-Brandes borgere selv kan drage deres konklusion.

Birthe Sørensen.