Læserbrev: "We have af dream"

Udgivet:03. september 2022, 10.25

Læsetid:3 minutter

Bakkehuset. Foto: Jacob Hove

Steen Hebsgaard

1 år siden

DEBAT »We have a dream«. Lettere omskrevet og med reference til en berømt mand, der havde en drøm - ja så har i Bakkehuset en drøm, som vi håber, Ikast-Brande Kommunes byråd kan/vil dele med os.

En drøm om bæredygtighed

En drøm om en fremtidssikker drift af et af kommunens kulturelle flagskibe.

En drøm om, at vi ikke gentagne gange skal stå med hatten i hånden og bede byrådet om hjælp.

En drøm om at være mere udadvendte.

En drøm om at kunne facilitere og kvalificere den frivillighed og det sociale ansvar, der er en bærende del af kulturlivet.

Vi har brug for at investere i en fremtidssikker løsning af Bakkehusets drift. En investering, hvor vi til gengæld kan tilbyde kommunen og byen et vigtigt aktiv i forhold til også at være bosætningskommune med et kulturelt udbud til borgerne.

Vi beder med andre ord ikke om penge til at hælde i en usikker drift, eller for at bedre på statistik.

Vi beder om og håber på forståelse for, at man i kommunens hovedby investerer i at kunne tilbyde et vigtigt aktiv til borgerne. Vi ved godt, at økonomien er presset. Skulle vi så undlade at fremkomme med et ønske i budgetbehandlingen?

Nej, det skal vi ikke. I er valgt til at prioritere. Og det skal vi have respekt for. Men I må også forvente og respektere, at os med fingeren på pulsen siger til, når noget er nødvendigt.

Og vi er meget konkrete: Vi ser ansættelsen af en eventkoordinator-elev som den rigtige løsning.

Det vil betyde en to-årig tilknytning til Bakkehuset, hvor personen, på nær 12 uger i perioden, vil være her fuldtid og til en økonomi, der er overskuelig. Vi kommer samtidig til at bidrage i forhold til uddannelse af forhåbentligt kompetente mennesker, der i fremtiden vil have en relation til kommunen.

Hvis Ikast-Brande Kommune yder 200.000 kroner mere i tilskud om året, kan det dække udgifter i forbindelse med en eventkoordinatorelev. Vi ser det som en investering i at løfte Bakkehuset, så vi på sigt kan blive i stand til selv at generere den ekstra økonomi, der skal til for at have ressourcer nok til fortsat positiv udvikling og derved kunne blive mere økonomisk bæredygtig.

Sådan vil vi kunne genere ekstra økonomi, hvis vi har en eventkoordinatorelev. Vi vil kunne:

Gøre en ekstra markedsføringsindsats og dermed flere solgte billetter.

Have tid til netværksmøder og kurser i branchen, der vil dygtiggøre os.

Gøre en ekstra indsats i forhold til vores sponsorarbejde.

Lave en ekstra indsats for at få den næste generation frivillige i Bakkehuset.

Tænke mere kreativt og have plads til samarbejder.

Lave flere krævende arrangementer, hvor indtjeningen også er bedre.

Gøre en ekstra indsats i forhold til udlejning til fester og møder, da det er noget af det, der kan generere økonomi.

Vi vil kunne øge effektiviteten generelt.

Vi vil også se det som en sikring af vores nuværende økonomi og virke. Der skal ikke meget til at vælte denne, da hele driften er ekstrem personafhængig, hvilket er skrøbeligt. En spillestedsleder som den reelt eneste ansatte (ud over få timer til pedel/piccolo) får urealistisk lange arbejdsuger, ud over at man ved sygdom må leve med aflysninger og tabt økonomi.

Vi har ambitioner om at gøre mere eventuelt også ude af huset, så byen vil få glæde af professionel bistand og samarbejde om kulturelle arrangementer.

Hver gang vi har et event - om det er koncert eller møde - så købes der ind lokalt. Publikummer - også fra andre byer - spiser på byens restauranter, lægger penge i baren og får en positiv oplevelse i kommunen. Det er reklame for bosætning og en investering i lokales livskvalitet og fastholdelse af potentielle udflyttere.

Vi mener også at vi sammen med byens andre kulturudbydere som for eksempel biblioteket, Vores Ikast, Ikast Bio og Kunstpakhuset er med til at skabe et bedre renommé for kommunen, så det ikke kun er erhvervs- og sportsområdet, der positivt fremhæves, men også at man faktisk kan opleve noget kulturelt.