Anlæg forskønnes til jubilæum

Mange bække små, men kommunalt udvalg holder igen med tilskud

Udgivet:24. februar 2020, 10.06

Læsetid:2 minutter

Lystanlægget i Ejstrupholm fylder snart 100 år og i den forbindelse indgår en genopretning af Ejstrup Bæk som en del af den planlagte forskønnelse. Bækken kan anes bag træerne. Foto: Flemming Thulstrup

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

EJSTRUPHOLM I 2023 er det 100 år siden, at Ejstrupholm fik sit smukke og imponerende Lystanlæg, og det runde jubilæum skal naturligvis markeres.

Den kommende jubilar er allerede ved at blive »klædt på« til den runde dag.

Allerede nu er der lagt masser af frivillige timer i at give den snart 100-årige en ansigtsløftning, og anlægget fremstår nu næsten helt ungdommelig.

Tilbage er der så pulsåren gennem anlægget, nemlig Ejstrup Bæk.

Det er Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening, der har banket på hos Teknik- og Miljøudvalget og bedt om en forbedring af Ejstrup Bæk.

Der er søgt om tilladelse til at fjerne stemmeværket, der holder vandet tilbage i den gamle andedam.

Den pågældende andedam ønsker man i øvrigt fyldt op, idet den tidligere dejlige miniaturedam har udviklet sig til at være et mudret og ildelugtende vandhul med stillestående vand.

Desuden er der ønske om, at der i bækkens forløb gennem Lystanlægget etableres små strømfald med gydegrus og kampesten.

Søgt om 60.000

I Teknik- og Miljøudvalget har man behandlet sagen og besluttet, at man vil yde et bidrag til renoveringen af vandløbet på 10.000 kroner.

Ejstrup Bæk er et vandløb, der i sin fulde længde er på 1150 meter.

Det lille vandløb springer ud ved Østergade og løber tværs gennem det gamle lystanlæg i Ejstrupholm, inden bækken løber ud i Holtum Å, umiddelbart syd for Ejstrup Sø.

Vandløbets længde gennem lystanlægget er på omkring 150 meter.

Ejstrup Bæk er et klassificeret offentligt vandløb, hvilket betyder, at vedligeholdelsen påhviler Ikast-Brande Kommune.

Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening havde søgt om godt 60.000 kroner til forskønnelse af bækkens løb gennem anlægget, hvilket rundt regnet er det halve af de reelle udgifter, men fra udvalgets side har man altså besluttet sig for at yde 10.000 kroner til formålet.

Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening havde bedt om 60.000 kroner til opretning og -rensning af Ejstrup Bæk, men Teknik- og Miljøudvalget ville blot ofre 10.000 kroner på sagen. Foto: Flemming Thulstrup