Læserbrev: Hjælp de mange hjemløse unge

Udgivet:30. marts 2023, 16.00

Læsetid:2 minutter

Karl Højhus Jeppesen. Foto: Privatfoto

6 måneder siden

LÆSERBREV Mennesker i Danmark bliver i stigende grad overladt til at klare sig selv. Samfundets krav vokser, netværk brister, og uligheden samt ensomheden følger med.

Hyppigere og hyppigere ser vi socialt udsatte mennesker på gaderne. Den typiske hjemløse er en mand, der oplever mange sociale problemer på én gang.

Men den seneste hjemløsetælling viser, ar der fortsat er alt for mange hjemløse unge i alderen 18-29 år.

En stor del af de hjemløse unge har komplekse problemer med psykiske lidelser eller misbrug, og for manges vedkommende er det både en psykisk lidelse og et misbrug.

De hjemløse unges situation er karakteriseret ved, at en del af dem opholder sig hos familie og venner eller på forsorgshjem, mens kun få sover på gaden og andre steder. Hjemløse unge forsøger formentlig at trække på deres netværk, så længe de kan.

Årsagen til hjemløsheden er forskellig, men for kvinder er den hyppigste årsag psykisk lidelse, mens det for mænd er stofmisbrug.

En stor gruppe af unge kvinder og mænd er blevet hjemløse, fordi de ikke længere kunne opholde sig hos familie og venner. Det kan hænge sammen med eksempelvis konflikt med deres forældre, eller at de eksempelvis er flyttet fra en kæreeste eller ven.

Der er også mange unge, som bliver hjemløse på grund af økonomiske vanskeligheder, eller at de ikke kan finde en bolig.

Lovgivningen bestemmer, at der skal etableres forsorgshjem i hele landet, og disse har de unge mulighed for at henvende sig til, hvis de er hjemløse eller funktionelt hjemløse og ikke kan opholde sig i deres egen bolig, samt hvis de har særlige sociale problemer med behov for støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

De hjemløse unge kan også modtage andre former for sociale indsatser. En stor gruppe af de hjemløse kvinder og en mindre gruppe unge mænd er i psykiatrisk behandling.

En stor gruppe af de hjemløse mænd og en mindre gruppe af unge kvinder er i stofmisbrugsbehandling.

Undersøgelser om, hvordan livssituationen udvikler sig hos hjemløse unge viser, at der er en markant overdødelighed blandt de unge, hvor dødeligheden er 14 gange højere blandt de 18-24 årige og 20 gange højere blandt de 25-29 årige sammenlignet med de øvrige unge i aldersgruppen.

De hjemløse unge er ofte kendetegnet ved ustabil eller manglende tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.

Vi skal alle være medvirkende til, at der bliver gjort en stor indsats for at målrette hjælp til de hjemløse unge samt til hjemløse generelt, der blandt andet må overnatte på gaden og som ofte slås med mange andre problemer.

Vi skal have vendt udvikllngen, og ingen skal af nød sove på gaden i Danmark.