Biogasanlæg foran renovering

Anlægget i Blåhøj trænger efter 20 år til en overhaling

Udgivet:03. marts 2018, 08.03

Læsetid:1 minut

Biogasanlægget i Blåhøj er efterhånden blevet 20 år gammelt, og det trænger nu til at blive udbygget lidt og renoveret. ? Foto: Ole Lauritsen

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

blåhøj Danmarks største økologisk biogasanlæg blev i weekenden officielt sat i drift hos Månsson ved Brande, og samtidig har Teknik- og Miljøudvalget set på en henvendelse fra et betydeligt ældre biogasanlæg, nemlig Blåhøj Energiselskab.

Man ønsker en renovering og udbygning af anlægget, der er over 20 år gammelt. Der betyder også, at en del af anlægget på Sønder Ommevej fremstår som temmelig nedslidt.

Udbygningen og renoveringen skal sikre en bedre udnyttelse af biomassen.

I første omgang kræver en udbygning af anlægget, at der udarbejdes et nyt tillæg til kommuneplanen samt en opdatering af lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at man nu går i gang med det nødvendige planarbejde, så man kan komme i gang med renoveringen og udbygningen af det gamle biogasanlæg, der er placeret mellem de to Blåhøj-byer.

Energiselskabet har sendt en anden ansøgning til Ikast-Brande Kommune, hvor man har søgt om tilladelse til at opføre to gyllebeholdere på adressen Trælundvej, der ligger godt 300 meter nordøst for biogasanlægget.

Hver gyllebeholder har en diameter på 34 meter og vil være 12 meter i højden. Hver beholder er bygget til at rumme godt 5000 kubikmeter gylle.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen, og det er mundet ud i en tilladelse. Dermed går man imod en indstilling fra Teknisk Område, men det begrundes af udvalget med, at gylletankene nu kommer til at befinde sig nærmere biogasanlægget end tidligere.