Gylle deler udvalg

Flertal siger dog god for opførelse af nye beholdere til afgasset gylle ved Blåhøj

Udgivet:24. april 2018, 07.37

Læsetid:1 minut

De planlagte gyllebeholdere er de to røde prikker, mens biogasanlægget er markeret i det blå felt. ?Skitse: Ikast-Brande Kommune

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

5 år siden

gylle Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har efter en del dramatisk og en længere sagsbehandling besluttet, at der skal meddeles tilladelse til, at Blåhøj Energi med biogasanlægget kan få tilladelse til at opføre to gyllebeholdere til afgasset gylle.

Placeringen er i det åbne land godt 399 meter nordøst for biogasanlægget.

Her har tidligere ligget en landejendom, der dog blev revet ned i 2015.

Det er netop forholdet med bebyggelse i det åbne land, der er det springende punkt i sagen.

Udvalget er som regel principielt imod, at der opføres nye bygninger i det åbne land, men i dette tilfælde mener et flertal altså, at det er i orden.

Carl Jensen (V), der bor i Blåhøj nær biogasanlægget, blev i forbindelse med behandlingen af sagen, erklæret inhabil. Det syntes han dog på ingen måde, at han var, men forlod alligevel mødelokalet, mens resten af udvalget drøftede spørgsmålet.

Et flertal mente altså godt, at man i dette tilfælde kunne se bort fra de eksisterende principper og lade siloerne opføre i det åbne land, dog med det vedhæftede krav, at der bliver plantet afskærmende træer rundt om de afgassede beholdere.

Der vil således ikke være nævneværdige lugtgener, som nogle af indsigerne har være bekymrede for.