Bypark er sommer-klar

Etableringen af en lille bypark i Vestergade i Ikast er nu færdig, og vil kunne nydes i sit fulde omfang, når foråret og sommeren kommer

17. januar 2021, 15.53

Ikast-Brande Kommune er færdig med arbejdet med at skabe en lille park ved administrations-bygningens facade mod Vestergade. Foto: Flemming Hansen

IKAST Nu har Ikast-Brande Kommune lagt sidste hånd på omlægningen af udearealerne ved Administration Vest, Ikast - den tidligere Ikast Vestre Skole.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Omlægningen har betydet, at det grønne område nu er mere synligt i bybilledet, forhåbentligt til glæde og gavn for alle der kommer forbi eller bruger området.

Det bliver et mere varieret område med forskellige oplevelser på de forskellige årstider.

For et år siden var grunden ved Administration Vest omgivet af et højt plankeværk, der skærmede arealet af mod trafikken på Vestergade. Bag ved plankeværket var der kun svækkede gamle træer, plænegræs og levn fra den tidligere skoles legepladser. Som led i omlægningen er plankeværket og legepladserne blevet fjernet, og i stedet er der plantet træer og sået blomster. Naboer og borgere i byen kan nu nyde området som en lille bypark.

I stedet for det tidligere plænegræs, er der udsået en blomsterblanding på arealet, og det er også med arter, som kan findes naturligt i landskabet omkring Ikast.

Blomsterne vil med tiden blive levested for insekter som eksempelvis sommerfugle.

Nye træer er plantet

Der er blevet plantet 27 store træer på det grønne område mod Vestergade. Valget er faldet på eg og skovfyr, som begge er hjemmehørende arter.

Skovfyr var meget almindeligt i Danmark i flere tusinde år, men forsvandt fra hele landet op gennem middelalderen af forskellige årsager. I Midtjylland genintroducerede man skovfyr, da opdyrkningen af heden begyndte - så det er slet ikke noget nyt, at vi i Danmark genintroducerer arter, der har været forsvundet.

Egetræer har været i Danmark i mindst 7000 år, og indtil bøgetræet kom for 1300 år siden, var egetræet et af de mest almindelige træer.

Bøgen udkonkurrerede egetræet i visse egne, men i Midtjylland klarerede egetræet sig fint i konkurrence mod bøgetræet. Senere blev det mennesket, som var den værste modstander, da skibe, kirker, gårde og slotte alle har været bygget af egetræ. Selvom skovfyr og eg er meget forskellige i udseende, har de alligevel noget til fælles. De har begge pælerod, som går dybt ned i jorden og gør træerne meget robuste over for storm. Både eg og fyr er lystræer, som selv kræver en del lys for at trives, men som også tillader meget lys at komme ned på jorden under dem. Blomsterne på arealet skal derfor nok kunne få lys nok til at trives - og nydes, når foråret og sommeren kommer.