Dobbelt op på Bestseller Village

For første gang bliver der nævnt boliger i et revideret debatoplæg

Udgivet:05. maj 2018, 15.56

Læsetid:3 minutter

Det er på disse grønne agre, at Bestseller Tower og Village efter planen skyder op.I baggrunden anes Bestsellers bygninger, der allerede fylder pænt til i Brande. Foto: Flemming Thulstrup

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

brande Det er ikke det store, der kommer frem omkring gigant-projektet Bestseller Tower & Village, men ét ligger fast. Det bliver stort, og nu tyder alt på, at det bliver endnu større.

I hvert fald er der ønske om, at den oprindelige plan bliver revideret, så der bliver mulighed for at gøre projektet dobbelt så stort.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til vedtagelse, at de foreslåede ændringer til lokal- og kommuneplanen bliver ændret.

Skalaen for projektet er rundt regnet blevet fordoblet i forhold til det udspil, der for første gang kom i september.

Her var planområdet på omkring 35 hektar, og omfanget af det samlede byggeri var gjort op til 120.000 kvadratmeter, hvoraf de 25.000 kvadratmeter var butiksareal.

Med det nye oplæg omfatter planområdet 65 hektar, og rammen for nybyggeri er sat op til 250.000 kvadratmeter.

Første etape af dette nybyggeri omfatter godt 100.000 kvadratmeter samt 75.000 kvadratmeter til parkering og depoter.

Det samlede butiksareal ændres fra 25.000 til 30.000 kvadratmeter, og hvor der i første udspil var tale om et enkelt tårn på op til 320 meter, så bliver der i det reviderede oplæg tale om to højhuse. Tårnet på 320 meter er fortsat i spil, men hertil kommder nu også et højhus på op til 75 meter i højden.

Som noget helt nyt i det reviderede debatoplæg er der nu nævnt boliger, og der er sat tal på. Ønsket går i retning af etagebyggeri med 15.000 kvadratmeter boliger.

Endelig peges der i det revidderede oplæg på, at den primære vejadgang til projektet bliver ad Ejstrupholmvej og Dørslundvej.

Tidligere er Kåremagervej nævnt som den primære vejbetjening.

Tidsplanen

Det ventes, at det reviderede debatoplæg med de beskrevne ændringer vil blive sendt i høring i to uger i perioden fra 23. maj til 6. juni.

Herefter ventes det, at man tager fat på den politiske behandling af projektet efter sommerferien.

Det bliver formentlig 10. september, hvor man vil se på de indkomne høringssvar samt tage stilling til en godkendelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen samt den rapport, der fortæller om de miljømæssige konsekvenser.

Herefter vil alle rapporter og planer blive sendt ud i offentlig høring. Det sker efter planen 19. september, og høringsfasen strækker sig frem til 14. november, hvorpå høringssvarene skal behandles.

Hvis alt ellers går efter planen, vil byrådet en uge inden jul kunne godkende det samlede projekt, hvorpå man kan komme i gang med opførelsen af Bestseller Tower & Village.

Det reviderede debatoplæg er ikke ensbetydende med, at de nævnte kvadratmeter af dette og hint vil blive opført. Det skal mere tages som udtryk for, at projektmageren ønsker et vist råderum. Hvor meget af det angivne, der så bliver til noget, er et åbent spørgsmål.

- Vi bliver ofte spurgt, om det bliver til noget med det her projekt. Min mavefornennemlse fortæller mig, at det gør det, men i hvort stort et omfang er umuligt at vide, siger Henrik Engedahl (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, der har godkendt det reviderede debatoplæg, der nu er sendt videre til byrådet med udvalgets anbefaling.

Tårnet på de 320 meter fastholdes i det reviderede debatoplæg, der indstilles til godkendelse i byrådet.