Læserbrev: Hærvejskomiteen og de tomme tønder

12. januar 2021, 08.48

Andra Pachai og Ellen Frydendal. Foto: Privat

LÆSERBREV Hærvejskomiteen lever i denne uge op til ordsproget ”Tomme tønder buldrer mest”. Komiteen er i denne uge startet med en storslået og buldrende kampagne for anlæg af en Hærvejsmotorvej op gennem Jylland.

Komiteen har opslået en stor helsides annonce i Jyllands Posten og lanceret en pjece, som er fyldt med floskler og halve sandheder. Dertil kommer en liste over virksomheder og borgmestre, der umiddelbart ud fra Hærvejskomiteens lovprisninger ikke ville have noget imod, hvis skatteborgerne forærede dem en ny motorvej.

Pjecen er behændigt opbygget. Når man læst den, føler man sig nemt enig i dens konklusioner. Dels er den opbygget i grønne klima farver, og dels bruges vendinger, som man let kan associere med klimavenlighed. For eksempel forekommer vendingen ”ny luft” flere gange.

”Ny luft” skal formodentlig få os til at glemme al den ekstra CO2, som udledes på grund af en Hærvejsmotorvej. Det emne går pjecen elegant udenom emnet. Det forstår vi godt, for det er ikke nogen rar ting at nævne, når man som f.eks. Arla eller Jammerbugt gerne vil profilere sig som grøn virksomhed henholdsvis kommune.

Vi synes, at man burde være ærlige og indrømme, at Hærvejsmotorvejen vil udlede betragteligt mere CO2, og dernæst forklare, hvordan man som kommune eller virksomhed vil kompensere denne merudledning i sit klimaregnskab.

Pjecen nævner behændigt heller ikke støjen fra en motorvej eller landskabets eller rekreative områders ødelæggelse. Ej heller nævner pjecen det yderst spinkle økonomiske overskud, som Vejdirektoratet har beregnet. Det er forståeligt nok, for så ville motorvejen straks blive lagt på hylden.

Pjecen gør et stort nummer ud af at fortælle om Hærvejsmotorvejens velsignede aflastning af E45. Problemet er bare, at aflastningen ikke er særlig stor, hvilket Vejdirektoratet detaljeret har redegjort for. Ydermere er der det problem, at E45 på de mest belastede steder bliver udvidet under alle omstændigheder, så der er ikke brug for en aflastning.

Hærvejskomiteen fortæller også, at Vejdirektoratet anbefaler en hurtig afgørelse og en godkendelse til at fortsætte arbejdet med en Hærvejsmotorvej. Den hurtige afgørelse af hensyn til de berørte lodsejere og et ja til at fortsætte af hensyn til dem selv. Hvilken entrepenørforretning ville sige nej til sit eget projekt i en planlægningsfase ?

For en god ordens skyld, skal det nævnes, at det ikke er alle borgmestre i Jylland, der tilslutter sig Hærvejskomiteens kampagne. Tolv borgmestre holder sig klogeligt udenfor.

Trods Hærvejskomiteens stort anlagte kampagne med brug af dyre annoncer og halve sandheder, tror vi landets skatteborgere vil kunne høre, at tønderne er tomme. Der er ikke er tale om ny, men varm luft op gennem den midtjyske korridor.