Det bliver vildt i Brande

Debatindlæg fra samtlige partier i byrådet om situationen i Brande

Udgivet:04. december 2018, 17.10

Læsetid:5 minutter

Byrådsgrupperne er gået samme om udmelding vedrørende investeringen i Brande. Foto: Flemming Hansen

Af gruppeformændende Ib Boye Lauritsen, borgmester Venstres byrådsgruppe, Henrik Engedahl Socialdemokraternes byrådsgruppe, Frank Heidemann Dan

4 år siden

DEBATINDLÆG I de kommende 2-3 år vil kommunen gennemføre byggerier i Brande til en pris af ca. 240 mio.kr. Ca. 60 % af kommunens samlede byggerier i perioden. Så mange og store byggerier vil kunne ses og mærkes. Byggerierne kommer til at "forstyrre" i dagligdagen, og der vil opleves små og større besværligheder undervejs. Vi beklager på forhånd besværet, og håber at vi i fællesskab vil se frem til alt det nye, der er på vej:

Ny skole - byens nye kulturhus og samlingssted - med bibliotek, musikskole, tandpleje, borgerservice, legestue/dagpleje, ungdomsskole, SFO m.m. Vejanlæg i mange områder: Ved Bestsellerbyen, i Brande Syd, i krydset Borupvej/Dørslundvej, støttemuren på Østre Allé, Cykelsti langs Ny Sandfeldvej, Gadelys i Storegade. Tilbygning til børnehaven Vibereden og servicearealer til Engparken. Og så arbejdes der netop nu med en plan for etablering af nye attraktive boligområder i Brande Syd.

Behov for dialog og samarbejde

Der bliver i forbindelse med alle disse projekter behov for masser af dialog og samarbejde mellem kommunens medarbejdere og alle de borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, der har interesse i alt det nye.

Det er vigtigt at få det hele lavet bedst muligt, og det er vigtigt, at alle oplever at blive involveret og hørt i netop de dele af byggerierne, der har deres interesse. Vores opfordring skal være, at spørgsmål, ønsker, kommentarer og forslag sendes til kommunens medarbejdere, så de kan sikre at alt tages med i overvejelserne. En mail til post@ikast-brande.dk er altid en mulighed.

På forhånd tak for jeres interesse for projekterne, og igen: Vi beklager besværet undervejs!

Politisk enighed og en enkelt afstemning

Vi har i byrådet været i gang med arbejdet med den nye skole i mere end et år. Når man læser aviser og sociale medier, kan man nogle gange få det indtryk, at politikerne løber i alle retninger og ikke kan/vil være enige om noget som helst. I virkeligheden er det langt fra sådan at tingene hænger sammen. Vi drøfter tingene i byrådet, og vores udgangspunkter er bestemt forskellige. Men vi finder stort set altid frem til løsninger i fællesskab og enighed. De bedste og mest holdbare løsninger findes i et tillidsfuldt samarbejde og i et bredt fællesskab.

Som et eksempel vil vi her give et lille overblik over, hvilke skridt vi har taget i forbindelse med den nye skole, og hvilke beslutninger der er truffet i 2018:

12. marts: Anlægsbevilling på 205 mio.kr., 3 mulige placeringer ønskes undersøgt nærmere. Vedtaget af et samlet byråd.

14. maj: Placering i Centerparken besluttet. Administrationen skal i den forbindelse fjernes og placeres i andre kommunale bygninger i eller uden for Brande. Vedtaget af et samlet byråd

25. juni: Der skal fremadrettet være én tandklinik i Brande indeholdende behandlings- og reguleringsklinik. Vedtaget af et samlet byråd.

10. september: Den nye tandklinik placeres i den nye skole i Centerparken. Mens skolen og den nye tandklinik bygges foretages tandplejen i Nørre-Snede. Løsningen vælges blandt 7 muligheder. I byrådssalen blev der stemt om 3 af disse muligheder:

1. Ny permanent klinik placeres ved Dalgasskolen (pris ca. 10,6 mio.kr.). 6 stemmer for, 17 imod

2. Der laves midlertidig løsning i pavilloner i Brande (pris ca. 4,3 mio.kr.). 5 stemmer for, 18 imod.

3. Der laves midlertidig løsning i Nørre-Snede (pris ca. 1,2 mio.kr.) 14 stemmer for, 8 imod, 1 blank

Ved løsning 2 og 3 vil den nye permanente klinik blive placeret som en del af den nye skole i Centerparken.

De ovennævnte beløb vil i alle tilfælde skulle tages fra budgettet til byggeri af ny skole.

10. september: Administrationen flyttes ved nedrivningen af administrationsbygningen til tidligere Vestre Skole i Ikast, der står tom. Borgerservice forbliver i Brande, og etableres i sammenhæng med biblioteket på den nye skole. Vedtaget af et samlet byråd.

12. november: Det værdibaserede byggeprogram og bedømmelsesudvalget besluttes. Herunder gentages at skolen planlægges til at indeholde fællesbibliotek og musikskole. Vedtaget af et samlet byråd.

Tandplejen

Som det fremgår, er det alene ved beslutningen d. 10. september om tandplejen, at vi måtte ud i afstemninger i flere omgange.

Flertallet ønsker at holde mest mulig økonomi sammen til byggeriet af den nye skole. Vi har nemlig ikke flere penge at tage af i kommunekassen, og udgifter i tilknytning til byggeriet af skolen må derfor tages fra skolebyggeriets budget. Mindretallet ønskede at prioritere anderledes. Nogle ville hellere her og nu have en permanent klinik placeret ved Dalgasskolen og dermed tage den del ud af den nye skole. Andre ønskede at bruge ressourcer på midlertidige pavilloner til tandplejen.

Resultatet blev en midlertidig tandpleje i Nørre Snede. Det medfører kørsel til/fra Nørre Snede i byggeperioden for børn og forældre. Vi håber på forståelse for dette. Heldigvis skal langt den største del af børnene alene til de obligatoriske eftersyn med ca. 18 måneders mellemrum. Altså ca. 2 gange på de ca. 2,5 år byggeperioden varer. En konsekvens mens vi venter på en helt ny og topmoderne klinik, der i mange år fremover kan betjene Brandes børn.

Vi har naturligvis bemærket, at der i avisen og på de sociale medier har været andre meninger om, hvordan og hvor skole, administration, tandpleje m.v. burde håndteres. Vi har været omkring fordele, ulemper og økonomi i byrådet og er altså til slut kommet frem til ovenstående konklusioner.

I den kommende tid arbejder arkitekter, ingeniører, håndværkere, planlæggere m.fl. med detailplanerne for den nye skole og de mange andre projekter.

Dialog

Kommunens medarbejdere og rådgivere indgår i den forbindelse i dialog med alle involverede parter. Vi glæder os til at følge arbejdet og meget til at konkrete tegninger og planer for den nye skole skal behandles i byrådet i april måned '19.

Med den historisk set helt usædvanligt store række af projekter, så synes vi at vi indtil videre er kommet godt i gang med de mange store opgaver. Vi ser frem til fortsættelsen og inviterer alle omkring os til et godt samarbejde og en god dialog om de fælles udfordringer. Vil du i kontakt med byrådsmedlemmer, så findes vores kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside. Ikke alle følger med på de sociale medier, så en direkte kontakt er også velkommen.