Ekstrabevilling: Erhvervsrådet får ekstra pulje til indsats som følge af Covid-19

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har fået en ekstrabevilling på 225.000 kroner til indsats som følge af Covid-19

11. september 2020, 07.30

Erhvervs-, vækst og bosætningsudvalget har bevilliget 225.000 kroner til en ekstraindsats fra Erhvervsrådets side i forhold til områdets erhvervsliv. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE På baggrund af en ansøgning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalg bevilget 225.000 kroner til en ekstra indsats overfor områdets virksomheder i forlængelse af Covid-19.

Konkret har Erhvervsrådet ønsket at tilknytte to tidligere ansatte, der begge driver selvstændige konsulentvirksomheder, som konsulenter på freelance-basis.

Målet er at komme i kontakt med yderligere 150 virksomheder for at informere dem om de mange støtte- og kompensationsordninger, der findes for øjeblikket. Af disse 150 virksomheder satser man på, at 100 kan komme i spil som modtagere af støtte, og at de til sammen kan opnå støtte for minimum 3 millioner kroner.

Fordelingen er en tredjedel til virksomheder i Ikast-Brande Kommune og to tredjedele til virksomheder i Herning Kommune, som også er blevet bedt om at bidrage med det dobbelte beløb af Ikast-Brande, 450.000 kroner.

Indsatsen er allerede så småt igangsat 1. september og skal efter planen fortsætte frem til udgangen af juni næste år.