Læserbrev: Ældrelivet skal være det gode liv

17. september 2021, 09.15

LÆSERBREV Antallet af ældre er stigende i årerne fremover, også i Ikast-Brande kommune. Når jeg hører ordet »Ældrebyrde«, bliver jeg meget harm. For mig er mange ældre en stor ressource for samfundet - også for Ikast-Brande kommune.

Mange af de nye ældre kan klare sig selv, da mange har et godt helbred.

Så de mange ældre er ikke en byrde. Det er medborgere aldrig, så væk med det skammelige ord - ældrebyrde.

Kernen er, at ældre tilbydes værdig og ligeværdig pleje og omsorg. Det er for mig en menneskeret, at vores ældre også fremover skal tilbydes den hjælp de har behov for. Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, og hjælpen og plejen skal bygge på respekt, ansvar, værdighed og personlighed.

For de af vores ældre, som ikke selv kan klare hverdagen alene længere, skal kommunens tilbud være i orden, det sikrer vi ved, at vi har det antal ældre og plejeboliger der er behov for samt, at der er gode personale og arbejdsforhold på vores ældrecentre og i hjemmeplejen, døgnplejen og i sygeplejen.

Vi har på ældre og sygepleje området et dygtigt personale, som har en travl hverdag, spørgsmålet er imidlertid, om der er medarbejder timer nok, når fakta er, at borgerne bliver udskrevet tidligere fra sygehuset, og det kræver mere pleje i hjemmene og på ældrecentrene. En forudsætning for det er, at personalet skal have den nødvendige efter- og videreuddannelse for at være rustet til øgede opgaver og ikke mindst, at der er en normering der svarer til opgaverne.

Jeg har altid arbejdet for en god og værdig ældrepleje. Det vil jeg fortsat gøre.