Pædagoger en vigtig brik i velfærdssamfundet

40 nye pædagoger dimitteret fra seminariet i Ikast

Udgivet:29. juni 2018, 13.15

Læsetid:3 minutter

Eksamensbeviser blev uddelt af uddannelsesleder Kristine Buus Johansen.

Steen Hebsgaard
| hebs@ikastavis.dk

5 år siden

IKAST Blomster i massevis, stolte forældre og kærester, velklingende fællessang, smukt sommervejr og oplæg til en god dimissionsfest om aftenen.

Jo alt var som det skulle være, da seminariet i Ikast torsdag eftermiddag dimitterede 40 nye professionsbachelorer/pædagoger.

Kristine Buus Johansen, uddannelsesleder ved VIA Pædagoguddannelsen i Ikast, sendte de nye pædagoger med en tale om både værdier, fællesskab, om hvor godt et hold, det har været, og om hvor stærkt et fundament pædagoger er i velfærdssamfundet.

- I er blevet kompetente til at omsætte og anvende den viden, I har tilegnet jer igennem studiet, og kan herigennem kvalificere pædagogisk praksis. I kan anlægge forskelige perspektiver på pædagogisk praksis og derigennem få indblik i den kompleksitet praksis indeholder, og på denne baggrund anvende jeres professionelle dømmekraft, som gør jeg i stand til at træffe kompetente beslutninger og valg for børn, borgere og mennesker, sagde uddannelseslederen.

- I er i stand til at skabe værdifulde samskabelsesprojekter og I er med til at fremme det åbne dagtilbud, den åbne skole, de åbne tilbud. I har meget konkret lært at samarbejde med omverdenen og det betyder i er blevet kompetente til at tænke nyt og se på potentialer for pædagogisk praksis i det nære samfund. Det er en efterspurgt evne. Flere af jer, skal ud og udfylde den vigtige plads pædagogerne har i velfærdssamfundet - og gennem et arbejde gøre en forskel - indenfor jeres specialiseringsområde i henholdsvis daginstitutioner, på specialområdet og på skolefritidsområdet. Som pædagoger er I et stærkt fundament i velfærdssamfundet.

En ny fremtid

- Nu venter en ny fremtid for på jer. Vær ved godt mod, også selv om I ikke har fået job endnu. Det skal nok komme. I skal være tålmodige, opsøgende og tro på sagen. er. I skal ud at fortælle verden, at I nu er klar til at løfte centrale pædagogiske opgaver.

Kristine Buus Johansen kom også ind begreber som velbefindende, trivsel, lav stress, lavt fravær, høj produktivitet, kvalitet og kreativitet.

- Når jeg også fremhæver dette i dag - er det fordi, jeg gerne vil gøre jer opmærksomme på værdien af det store fællesskab og forpligtelser i relation hertil som et centralt og vigtigt aspekt i jeres kommende arbejdsliv. For at kunne løse denne kerneopgave i det senmoderne samfund er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde. Så budskabet herfra er: dyrk fællesskabet også når det synes svært! Sæt fællesskabets mål over dine egne og individuelle interesser. Gennem et sådan fokus vil I opleve meningsfuldhed og føle et tilhørsforhold, som er grundlæggende psykologiske behov for mennesket, og centrale elementer i et godt arbejdsliv, og dermed også god praksis, sagde uddannelseslederen.Både små og store var med.
Uddannelsesleder Kristine Buus Johansen på talerstolen.
40 pædagoger dimitteret.
Roser blev uddelt til alle dimittender.
Læs også
40 nye pædagoger 40 nye pædagoger
Læs også:
40 nye pædagoger
Læs også
<span>Galleri:</span> 40 nye pædagoger sprang ud fra seminariet i Ikast <span>Galleri:</span> 40 nye pædagoger sprang ud fra seminariet i Ikast
Læs også:
Galleri: 40 nye pædagoger sprang ud fra seminariet i Ikast