Det livsvigtige fokus på erhvervsudvikling

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande rådgiver allerede lokale virksomheder om det vigtig fokus på områder som udvikling, tilpasning og innovation

20. maj 2020, 04.00

Erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, glæder sig over nye puljer og støtteordninger til erhvervsudvikling i coranatid. Foto: Flemming Hansen.

ERHVERVSUDVIKLING Covid-19 har vendt verden på hovedet. Også for langt de fleste virksomheder i Ikast-Brande Kommune.

Mens Danmark ganske vist kun befinder sig midt i fase 2 af genåbningen, har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande igennem den seneste måneds tid flyttet fokus fra akut kriserådgivning til i højere grad også at fokusere på erhvervsudvikling.

- Netop krisens omfang betyder, at erhvervsudvikling har fået en ny og særdeles vigtig og værdifuld funktion. Der findes også allerede nye erhvervsfremmetiltag til at at understøtte virksomheder på det område, og for mange betyder krisen, at de ganske enkelt er tvunget til at tænke anderledes, siger erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Udvikling, afvikling

Han peger på overvejelser som: Holder vores forretningsgrundlag vand - gør vores supply chain, vores afsætning? Har vi brug for at rykke produktion eller underleverandører tættere på os rent geografisk, og har vi brug for øget digitalisering?

- Der er masser af muligheder, og hvis virksomhederne ikke tænker udvikling lige nu, så risikerer vejen til at tale afvikling at skygge, siger Kenneth Mikkelsen.

Erhvervsrådet har fra begyndelsen af Covid-19-krisen været en aktiv medspiller i forhold til at understøtte det lokale detail- og erhvervsliv. Erhvervsrådet har således afviklet op mod 24 webinarer, der er blevet tilpasset udviklingen i krisen.

- Det har også været en læringsproces for os selv. Vi har haft mange deltagere på de forskellige webinarer, men har samtidig oplevet, at optagelsen af de enkelte webinarer er blevet set online af mindst lige så mange efterfølgende. Det giver jo stof til eftertanke i forhold til, hvordan vi selv udvikler vores produkter som foredrag og konferencer, siger Kenneth Mikkelsen.

Nye puljer og støtteprogrammer

Han glæder sig samtidig over, at der allerede er iværksat en række nye puljeordninger og støtteprogrammer til gavn for virksomheder berørt af Covid-19-situationen.

Det drejer sig om tilgængelige støttemidler fra blandt andre Industriens Fond, Innovationsfonden og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Vi er allerede i dialog omkring ansøgninger fra lokale virksomheder i Ikast-Brande Kommune, der gerne vil udnytte værdien i at kigge fremad, selv om genåbningen først lige er gået i gang. For eksempel virksomheder, der har god gavn af sparring med en konsulent, fordi de er nødt til at finde alternative veje ud til potentielle udenlandske kunder, som de hidtil har truffet på messer. Der bliver sandsynligvis kun afviklet få messer i 2020. Desuden er der eksempelvis også mulighed for at udvide eksisterende støtteordninger for at imødekomme behov, der er opstået i forbindelse med Covid-19-krisen, siger Kenneth Mikkelsen.

Lokal videoinspiration

Derudover har det lokale erhvervsråd netop offentliggjort de første i en række af nye inspirationsvideoer, optaget rundt om i lokale virksomheder.

- Fra sundhedsstyrelsen er udstukket retningslinjer for genåbningen. Ved besøg i konkrete virksomheder med et videokamera ønsker vi at inspirere til, hvordan man rent praktisk kan gribe genåbningen an indenfor retningslinjerne. Blandt andet i forhold til mad og kantinedelen, i forhold til sikkerhed, hygiejne og afstand på kontoret, og i forhold til conduite og etikette: Efter at medarbejdere har siddet alene på hjemmekontorer i op mod to måneder, kan det være en udfordring pludselig at befinde sig blandt mange kolleger igen. I forhold til salgsstyrken kan det også være en udfordring at skulle sende medarbejdere ud i kundernes virksomhed med måske helt andre regler og rutiner. Vi ønsker at inspirere gennem de erfaringer, der allerede findes i lokale virksomheder, siger Kenneth Mikkelsen.