Uhrskoven står til lukning

Uhre Friskole ikke interesseret i modellen

Udgivet:31. oktober 2016, 10.06

Læsetid:1 minut

Foto: Flemming Hansen

Af Mikael Lund

Efter længere tids dialog med Uhre Friskole om en overtagelse af driften af børnehaven Uhrskoven i Uhre indstiller Ikast-Brande Kommunes direktør for børne- og undervisningsområdet, Hans Jørn Laursen, nu at Uhrskoven nedlægges, og at børnene flyttes til Børnehuset på Gl. Thyregodvej i Brande.

Baggrunden for indstillingen er, at Ikast-Brande Kommune har arbejdet for en virksomhedsoverdragelse, men at Uhre Friskole har givet udtryk for, at de ikke er interesseret i en sådan model. I stedet ønsker friskolen at ansætte sit eget personale.

Skoleleder Kent Lykke siger:

- Vi vil rigtig gerne etablere en børnehave, rigtig gerne med de børn, der allerede er der og i de samme bygninger og rigtig gerne i samarbejde med kommunen.

I friskoleregi har man mulighed for større fleksibilitet, f.eks. ved at tænke SFO og børnehave sammen, ikke mindst på personalesiden, forklarer Kent Lykke, som også forklarer, at årsagen til, at man fra friskolens side ikke ønsker en virksomhedsoverdragelse er rent principiel og ikke et udtryk for manglende tillid til Uhrskovens personale.

Uhrskoven og Børnehuset har siden 1. august 2014 haft fælles ledelse og fælles bestyrelse, og de 2 børnehaver fik sidste år også et fælles navn: Livstræets Daginstitutioner.

Sagen skal behandles på børne- og undervisningsudvalgets møde førstkommende onsdag.