DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Hvem tager skraldet?

15. oktober 2021, 11.42

LÆSERBREV Vi skal gøre plads til en ekstra skraldespand i indkørslen. Men jeg savner mere engagement, initiativ og vilje hos Ikast-Brande Kommune til at skabe gode løsninger på affaldsområdet.

Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor blev besluttet af et bredt politisk flertal i sommeren 2020. En af målsætningerne var at husstandsindsamle affaldet i 10 fraktioner.

Nu er vi gået i gang med opgaven. Og ja, tidsfristen var kort.

Kommunens forvaltning bad derfor om dispensation, bl.a. for at få tid til borgerinddragelse. Jeg vil gerne inddrages, men bliver kun sat i kontakt med ledelsen - imens eksperterne fra den rette afdeling gøres til marionetdukker. Det får mig til at spekulere over, hvilke knap så søde tanker, de offentlige embedsmænd og politikere har sendt i forløbet, som nævnt i artiklen? Og hvem er de?

I EU produceres der ca 600 kg affald om året pr borger. I Danmark; 842 kg. Her i kommunen producerer vi over 1000 kg affald pr borger årligt. Så der er plads til forbedring.

Genbrug og genanvendelse

Genanvendelse er, når materialer bliver smeltet om el.lign., og derefter anvendt igen. Genbrug er, når man bruger tingene direkte, som de er. Det er altså en overdrivelse at kalde kommunens pladser for genbrugspladser, da der ikke foregår meget genbrug. Der skal være mulighed for direkte genbrug, så ting kan stilles til side til velgørenhed, kommunale genbrugsbutikker osv., når de ikke fejler noget. Det er et krav i regeringens klimaplan.

Mangel på gennemsigtighed

Det kommunale styre har angiveligt lavet et grundigt forarbejde for at tage den mest CO2-venlige beslutning om ekstra skraldespande. Men er det en floskel brugt for at »grønvaske« beslutninger taget på baggrund af andre prioriteter?

I Bording og Nr. Snede er personalet sparet væk, men ifølge KL’s rapport »Genbrug af gode løsninger« er pladspersonalet nøglen til bedre sortering, så hvorfor prioriteres ubemandede pladser, hvis vi gerne vil have renere fraktioner?

Det er dyrt at håndtere affald. Jo flere fejlsorteringer, desto dårligere for miljøet og dyrere for kommunen. Det ville helt simpelt være billigere, hvis vi ikke havde så meget affald.

Lad os hæve ambitionsniveauet

Jeg drømmer om, at vi går med, når Herning tager teten og forsøger at løse problemer med tekstilaffald med projekter som “Tekstilsymbiose”, som finder løsninger på de enorme mængder tekstilaffald, vi producerer.

Andre kommuner har også startet gode initiativer; Genbrugsfællesskabet, Genbrugshack Kolding, Klima Rebild, Reuse Aarhus - i Ikast-Brande Kommune har vi lavet et par Facebook-opslag om affald og skraldespande.

Dansk Industri, som kårer Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, har i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening lavet et politisk udspil om fælles veje til mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Jeg håber, at det kan være med til at inspirere Ikast-Brande Kommune.

Og ja, det bliver lidt besværligt. Nogle vaner og køkkenindretninger skal ændres. Men hvis vi først forstår hvorfor, så bliver det nemmere at finde ud af hvordan. Så er det måske slet ikke så vigtigt, om det koster 508 kroner eller 720 kroner?