Ros til medarbejderne på Ikast El- og Varmeværk

Værket har afviklet en stille generalforsamling med 21 deltagende andelshavere

Udgivet:05. maj 2016, 09.19

Læsetid:2 minutter

Formanden for Ikast Værkerne, Bjarne Andersen: VI kigger efter alternativer til en DONG-aftale. ?Privat-foto

7 år siden

IKAST Ikke noget prangede fremmøde i et andelsselskab med ca. 8.500 andelshavere, men formand Bjarne Andersen valgte at opfatte fremmødet som et tegn på, at andelshaverne er tilfredse med de relativt lave priser på levering af el-, fjernvarme og fibernet, med forsyningssikkerheden og med det serviceniveau der leveres til kunderne.

22.000 målere udskiftet

I beretningen kom formanden ind på nogle af de større opgaver, der er gennemført i 2015, herunder afslutning af fjernaflæsningsprojektet, hvor der sammen med Ikast Vandforsyning er udskiftet godt 22.000 målere de seneste to år.

Også det etablerede flisfyrede varmeværk i Engesvang, der er opført i et samarbejde med emballage virksomheden Stea blev omtalt, idet dette anlæg har bidraget til, at man har kunnet sænke varmeprisen betydeligt i Engesvang.

Kigger ind i en spændende fremtid

Bestyrelsen i Ikast El- og Varmeværk kigger ind i en spændende fremtid, hvor specielt den fremtidige fjernvarmeforsyning efter 2018 fylder meget.

Den nugældende varmeleveringsaftale om varme fra Herningværket er gældende i yderligere tre år, og der har de seneste to år været ført forhandlinger med DONG om en ny aftale. Det har dog ikke ført til en for Ikast El- og Varmeværk tilfredsstillende lav fremadrettet varmepris, og derfor kigger man også efter alternativer til en DONG aftale.

Den tidligere brede danske politiske enighed omkring energipolitikken er afløst af en usikkerhed om, hvilken vej regeringen ønsker at gå med den grønne omstilling, med afgiftsomlægning og en række andre væsentlige energipolitiske afklaringer. Alt sammen noget som Bjarne Andersen sammen med den øvrige danske energibranche ønsker en snarlig afklaring af.

Stort engagement

Formanden sluttede beretningen af med en speciel tak til medarbejderne ved Ikast Værkerne, som igennem det seneste år har gennemført en række meget store og komplicerede projekter med et ekstraordinært engagement og med en meget stor arbejdsindsats.

Selskabets revisor fremlagde årsregnskabet 2015, som viste et samlet overskud i koncernen efter skat på 0,5 mio. kr.

Direktør Kaj Hansen demonstrerede et af resultaterne af fjernaflæsningsprojektet, en ny Forbrugerweb portal, hvor man kan følge sit el, vand og fjernvarmeforbrug helt ned på timeniveau over året. Information om hvorledes man får adgang til denne forbrugerweb udsendes med brev til samtlige andelshavere i løbet af cirka 14 dage.