Skoletandpleje i Nørre Snede og Brande?

Udgivet:01. oktober 2018, 18.54

Læsetid:3 minutter

Henrik Kraglund

Af Henrik kraglund Byrådsmedlem Fælleslisten

4 år siden

LÆSERBREV Et flertal i byrådet har besluttet, at skoletandplejen i Brande skal flyttes til Nørre Snede i de år, hvor der skal bygges ny skole i Centerparken. Denne beslutning var Fælleslisten lodret uenig i - derfor stemte vi imod med adskillige tungtvejende argumenter.

Udslagsgivende for flertalsbeslutningen var, at kommunen kunne spare penge ved at vælge denne løsning. Det argument er bare ikke godt nok! Det kan godt være at det er den billigste løsning for kommunen, men hvis udgiften/omkostningerne for kommunens borgere er større end kommunens besparelse, er beslutningen ganske enkelt samfundsmæssigt uhensigtsmæssig Og hvis ikke en stat og en kommune skal tage samfundsmæssige hensyn, hvem skal så?

Nørre Snede klinik:

Fælleslisten har både nu og tidligere (Brande Bladet 19. juni) argumenteret for en pavillonløsning, fordi ulemperne ved at lade tandbehandlingen foregå i Nørre Snede er utallige. Lad mig opregne nogle af de største ulemper:

. Der skal indsættes tusindvis af forældres arbejdstimer for at køre chauffør for børnene. Disse timer er i stort omfang samfundsmæssigt tabt.

. Der skal kører titusindvis af kilometer for at transportere børnene frem og tilbage. Det koster benzin og vil betyde en stor CO2-udledning, hvilket skæmmer kommunens grønne profil.

. Forældre skal i mange tilfælde betale for at få fri til at kunne køre børnene.

. Antallet af udeblivelser vil stige gevaldigt. Børnenes tandstatus vil dermed falde betydeligt.

. Belægningen på klinikken i Nørre Snede vil blive utilstrækkelig, fordi ydertimerne vil blive efterspurgt - timerne fra 10-14 vil for mange være uanvendelige.

. Børnene får et ALT for langt fravær fra skoletimer - det vil koste tusindvis af tabte undervisningstimer.

Alene transportudgifterne for forældrene og de tabte arbejdstimer vil langt overstige den besparelse, som kommunen kan opnå. Og alene det burde være argument nok for at etablere en pavillon-løsning.

Spørgsmål

Beslutningen rejser også en række spørgsmål, som der nok ikke er tænkt noget videre over:

. Hvordan skal forældre uden transportmuligheder kunne fragte deres børn til og fra Nørre Snede?

. Kan man være bekendt at byde de børn, som helt regelmæssigt skal have tandbøjler reguleret - en operation af få minutters varighed - igen og igen at skulle "rejse" til Nørre Snede for et sådant lille indgreb. Det er igen tab af kostbar undervisningstid.

. Det samme gælder for børn, som regelmæssigt skal flourskylles.

. Har man i kommunen vurderet, hvad det vil kunne koste kommunen i ekstraudgifter i de tilfælde, hvor forældre vælger at lade egne børn behandle hos familietandlægen mod at kommunen betaler 65% af udgiften til behandling af barnet/børnene?

. Hvordan har man forestillet sig, at ældre/gamle borgere, som i dag behandles af skoletandplejerne skal komme frem og tilbage til Nørre Snede?

Løsningsforslag

Har forvaltningen overhovedet undersøgt muligheden for at lave en aftale med en lokaltandlæge om at stille en klinik til rådighed, hvor reguleringer, fluorskylninger og i det omfang, der er overskydende tid til rådighed, banale undersøgelser kan foretages af skoletandplejens medarbejdere?

Det kunne være interessant at se grundlaget for kommunens regnestykke. Mon ikke en byrådspolitiker kan rekvirere disse og offentliggøre dem? Vi får se!