Regionsråd og 19 kommuner enige om Hærvejsmotorvejen

Midtjyder enige om fremtidens trafik

Udgivet:10. januar 2013, 12.07

Læsetid:3 minutter

Steen Hebsgaard

10 år siden

Region Midtjylland og de 19 kommuner har revideret deres fælles anbefalinger til statens trafikinvesteringer i de næste mange år. Ud over de hidtidige ønsker om fx en fast Kattegatforbindelse og en letbane i Aarhus-området, omfatter fremtiden en generel forbedring af de regionale jernbaner, er ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg samt en ny midtjysk motorvej.

Der er ingen slinger i valsen, når de midtjyske kommuner og regionen skriver deres ønskeseddel til de kommende års trafikale projekter. Siden 2007 har de talt med én stemme, og det gør de nu igen med en række reviderede anbefalinger, som regeringen kan bruge, når den senere i 2013 skal forhandle en trafikaftale på plads.

Med regionsrådsformand Bent Hansen og formanden for KKR, Kommunekontaktrådet, Anders G. Christensen, i spidsen har midtjyderne netop udgivet deres anbefalinger ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013”, og Bent Hansen er umådelig tilfreds med resultatet.

”Jeg glæder mig over dette fælles fodslag på trafikområdet, uagtet at kommunerne ikke har udsigt til de samme gevinster ved de enkelte trafikprojekter”, siger Bent Hansen.
”Nu kan regeringen ikke være i tvivl om, hvordan vi gerne ser, at man løser de trafikale udfordringer”, siger Bent Hansen.

Tre nyheder
Tre nye anbefalinger er kommet til, nemlig en generel opgradering af regionalbanerne, en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus samt en ny midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvejen.
Den generelle opgradering kan gennemføres bid for bid og starte når som helst, mens en ny Silkeborg-Aarhus jernbane formentlig ligger et stykke ud i fremtiden. Den nye midtjyske motorvejskorridor er der ikke sat en dato på, men parterne anbefaler, at den etableres, når E45 er udbygget til en sekssporet vej. Og at man starter med den etape, der går fra Viborg og ned til det punkt nær Silkeborg, hvor den nye motorvej skal krydse motorvejen mellem Aarhus og Herning.

De oprindelige anbefalinger
De nye anbefalinger bygger oven på de fem hovedpunkter fra 2007, nemlig ønsket om en fast Kattegatforbindelse, en letbane i Aarhus-området, en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord, en udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers samt en opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.
I den forbindelse glæder de to formænd sig over, at der er fuld gang i etableringen af letbanen i Aarhus. Derudover er der taget hul på udvidelsen af E45, lige som der er gennemført VVM-undersøgelser for udbygning af rute 18 og rute 26.
De nye anbefalinger indeholder desuden en konkretisering omkring opgradering af hovedlandevejene i regionen. Her foreslås det, at der på udvalgte strækninger laves et ekstra spor, de såkaldte 2+1 veje, for at forbedre fremkommeligheden.

Imødegå trængsel
”Det er meget påtrængende, at vi får dæmmet op for de stigende trængselsproblemer på en række af vejene her i regionen. Infrastrukturen er afgørende for regionens udvikling. Folk skal også fremover kunne komme på arbejde, og virksomhederne skal kunne få råvarer frem og bringe deres produkter ud”, siger KKR-formand Anders G. Christensen.
”Derudover vil vi gerne sikre, at Østjylland og hovedstadsområdet bindes sammen. En Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler bliver med sikkerhed en gevinst for hele landet”, siger han.

Mere kollektiv trafik
Både for at imødegå trængslen på vejene og gavne miljøet er det vigtigt at få flere mennesker til at bruge kollektiv trafik, påpeger regionsrådsformand Bent Hansen.
”Vi skal afkorte rejsetiderne med kollektiv trafik – blandt andet ved at opgradere de regionale baner, etablere en direkte togforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg og bygge Aarhus Letbane ud til omegnskommunerne”, siger han og tilføjer, at regionen og kommunerne desuden ønsker at genoptage elektrificeringen af jernbanerne – først og fremmest fra Fredericia til Aalborg.
Anbefalingerne fra regionen og kommunerne vil nu blive præsenteret for politikerne på Christiansborg i håb om, at de kan indgå i trafikforhandlingerne i 2013.