- Det er rent spin

Udgivet:27. januar 2023, 07.00

Læsetid:1 minut

Karl Højhus Jeppesen. Foto: Privatfoto

8 måneder siden

LÆSERBREV Regeringen har stillet et ultimativt krav om afskaffelsen af store bededag. Det er rent spin, at afskaffelsen af store bededag er forudsætningen for fred i Europa. Utroligt at nogle kan få sig selv til at sige det.

Ved afskaffelse af store bededag lægges der op til en indblanding i forholdet mellem kirke og stat, som står skrevet i Grundlovens §4: »Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.«

Det betyder forenklet, at statens opgave er at sikre rammerne for, at folkekirken kan passe sig selv. Det er eksempelvis statens opgave at opkræve kirkeskatten, men det er folkekirken selv, der tager sig af kirkens åndelige indhold og ritualer.

Det er ikke landets politikeres opgave at tolke og forholde sig til selve indholdet i den kristne folkekirke. Når regeringen vil afskaffe en helligdag, er det selve fortolkningen af kristendommen og alterbogen, som regeringen rører ved.

Et andet argument for ikke at afskaffe store bededag handler om, at regeringen blander sig i »den danske model«, som politikerne ellers hylder bredt i alle andre sammenhænge.

I Danmark er det alene arbejdsmarkedets parter, som via overenskomster sætter de afgørende rammer for, hvordan arbejdsmarkedet skal reguleres. Derfor skal landets politikere ikke blande sig i løndannelsen.

Forslaget om afskaffelsen af store bededag er en stor fejl, som bør stoppes hurtigst muligt. Det er vigtigt at værne om vores kultur, historie, værdier og dybe rødder vores samfund står på, samt vise respekt for en velfungerende »den danske model«.