Læserbrev: Det er ikke nok at tale om klima

13. februar 2021, 13.06

Kasper Pauli, byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune. Foto: Tom Laursen

LÆSEBREV På mandagens byrådsmøde skulle vi tage stilling til to sager om vindmøller. Vi blev af flere omgange skudt lidt af hvert i skoene og til tider gik bølgerne højt, sådan kan politik være, når følelser påvirkes, men jeg kan forsikre læserne om, at det ikke slår skår i vores efterstræbelse på at få et mere samarbejdende byråd, også når det bliver svært. Med det sagt foranledigede byrådsmødets sager om vindmøller faktisk også en diskussion af mere principiel karakter, derfor vil jeg i det følgende gøre rede for Socialdemokratiet Ikast-Brandes holdning til vindmøller.

Socialdemokratiet Ikast-Brande ønsker, at vi går forrest i den grønne omstilling og her spiller vindmøller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændstoffer. Vi er en kommune med en stærk vindmølleindustri, der har skabt tusindevis af arbejdspladser med udgangspunkt i en grønnere og mere bæredygtig verden - det er vi stolte af. Vi har mange områder med fornuftige vindforhold og vindmøller er en gennemprøvet teknik til produktion af vedvarende energi. Vi hilser initiativer fra regeringen om flere havvindmølleparker velkommen, men mener også møller på land kan bidrage positivt, idet opstilling heraf stadig er langt mindre ressourcekrævende end havvindmøller.

Hensyn til naturen

Vi ønsker en balance, hvor vi tager hensyn til vores natur og derfor skal vindmøller selvfølgelig ikke rejses, hvor de påvirker denne negativt. Nye områder skal placeres, hvor der allerede er påvirkning som eksempelvis langs motorvejsstrækninger eller på landbrugsjord, her kan markerne stadig dyrkes og vindmøllerne kan opføres uden påvirkning af naturens plante- og dyreliv.

Vi har i Ikast-Brande byråd indgået en politisk aftale om vindmøller, den er indgået i “fredstid”, det var vi glade for, fordi den grønne omstilling og klimaet er for vigtig til politisk skyttegravskrig og valgkampsretorik. Nu ser det desværre ud til, at vi ikke helt kan undgå det efter at flere politikere er sprunget fra den aftale, de selv har stemt for. Vi ønsker stadig en konstruktiv dialog om den grønne omstilling og hvad den kræver af os som kommune i fremtiden, men det er i vores optik klart, at en sådan dialog er nødt til at have et andet afsæt end en generel modstand mod vindmøller.

Ikast-Brande kommunes andel af vedvarende energi er efter de senest opgjorte tal kun på et par og 40 procent, det er vores holdning, at vi skal være mere ambitiøse, det kræver selvsagt, at vi ikke nøjes med at tale om klimaet, når det der er brug for er handling. Derfor stiller vi os også positive overfor vindmølleprojekter, men det er også klart, at vi ser med stor alvor på de miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter der udarbejdes i forbindelse hermed, fordi vi helt selvfølgeligt sætter naturen og borgeren i centrum.

Portræt: Portræt af den unge politiker Kasper Pauli Pedersen, der til nytår officielt overtager ledelsen af den socialdemokratiske byrådsgruppe. socialdemokratisk-politiker Kasper Pauli Pedersen, Ikast