Service på turistkontoret?

13. maj 2018, 10.22

Bente Lysgaard Mikkelsen

LÆSERBREV Nu da vi nærmer os turistsæsonen, kan man glæde sig over, at vi har et bemandet turistkontor i Ikast-Brande Kommune.

Når man som turist eller tilflytter kommer til et ukendt sted, er det dejligt, at man kan frekventere et lokalt turistkontor. I forbindelse med en lokalitet som man sporadisk har hørt om og gerne vil udforske nærmere, har et turistkontor især sin berettigelse.

Der er desværre stor forskel på servicen og lokalt kendskab på de enkelte turistkontorer.

På Fur turistkontor har vi oplevet en imødekommenhed ud over alt. Som lystfisker og almindelig nysgerrig turist følte vi virkelig, at vi fik en udsøgt service tilsat godt lokalt kendskab. Personalet var virkelig til for turisterne. Efterfølgende fik vi tilsendt et uddybende materiale over øen og dens kvaliteter.

Anderledes var det i forbindelse med en henvendelse til turistkontoret i Ikast-Brande Kommune.

Det bar i høj grad præg af selvbetjening frem for service. Servicen mener jeg skulle have første prioritet.

Kendskab til medieomtalte lokaliteter var ikke til stede. Servicen bestod af en henvisning til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, og så kunne man ellers klare sig selv!

Kendskab til Holtum Å og anvisning af steder hvor der er fiskerettigheder via Ikast-Brande Kommune kendte man ikke noget til. Det samme gjorde sig gældende for så vidt angår Kompedal Plantage. Vedkommende på kontoret skulle have navnet stavet for derefter at konstatere, at det kendte man ikke og ej heller havde materiale om stedet.

Telefonkulturen trænger til at blive strammet op mange steder og ikke mindst på offentlige - og halvoffentlige steder. Husk på at al kommunikation - Også det der sker bagud i rummet kommer tydeligt igennem til den person, der sidder i den anden ende af "ledningen".

Turister skal serviceres, det er i særdeleshed derfor, der er etableret turistkontorer.

Læs også
- Vi møder gæster i øjenhøjde