Læserbrev: Foreningsdanmark spiller bolden op til samarbejde med bankerne

16. februar 2021, 11.29

Kirsten Hoffmann, socialdemokratisk byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Er der noget, der kan tappe det frivillige engagement i foreningslivet i Danmark, så er det nok bankgebyrer, administrative krav til legimitation og dokumentation set i forhold til hvidvaskning og EU-lovgivning.

Debatten omkring bankgebyrer og bankernes krav til foreningerne omkring legimitation har rumsteret i nogle år. Vi har i medierne kunnet læse om, hvordan det har været med til at udfordre gamle som nye foreninger. Vi har Gludsted GIF også mærket de stigende krav for eksempel ved kassererskifte, og der kan opstå en masse spørgsmål om, hvem der tegner foreningen. Så er der ikke mindst de stigende bankgebyrer, som udfordrer foreningens eksistensgrundlag. Selv her i Covid-19-tiden, hvor aktiviteter ligger stille uden indtægt, så fortsætter bankgebyrerne ufortrødent. Det betyder reelt, at det er offentlige tilskuds kroner, der betaler bankgebyrer. Det er efter vores mening ikke rimeligt.

Den politiske debat har medført, at Finans DK på en netop afholdt virtuel konference satte samarbejdet mellem banker og foreninger på dagsordenen.

Omkring 400 deltagere fra foreninger, banker, organisationer og politikere fik gennem forskellige oplæg indblik i, hvad det for udfordringer både banker og foreninger oplever. Det var oplæg om alt lige fra hvidvaskning, terrorfinansiering, nationale risikovurderinger og politiske vinkler fra Christiansborg.

Jeg gik fra konferencen fyldt med optimisme og en god mavefornemmelse af, at der her er både fælles ønske og vilje til at finde løsninger. Der er meget på spil - det er vores unikke foreningsliv, som vi alle holder af og Danmark er kendt for. Vi må i fællesskab finde en balance og undersøge muligheder. Kunne man for eksempel forestille sig en bagatelgrænse for omsætning eller en differentiering af foreninger, der kan begrænse bankernes krav til dokumentation, som så kan skabe færre gebyrer? Det er noget af det en nedsat arbejdsgruppe vil undersøge og bringe videre til politikerne. Det er et arbejde, som jeg personligt vil følge tæt, så vi i foreningerne kan fokusere på det vi brænder for.