Skattefund fra Boest

Fundet præsenteres i TV og udstilles på Textilforum

Udgivet:21. januar 2016, 08.29

Læsetid:1 minut

Flemming Thulstrup
Journalist

8 år siden

skattefundFundet fra Boest er netop blevet placeret på førstepladsen for Danefæ i 2015, som vil blive afsløret på DK4 fredag 22. januar kl0kken 22. Hvis det ikke er nok, kan du høre mere om fundet tirsdag 26. januar.

Her vil Vibeke Juul Pedersen og Constanze Rassmann fortælle om udgravningerne, resultaterne og planer med de fantastiske fund ved Boest.

Lige før påske bad lodsejer Esben Arildskov sin bekendte Bent Rasmussen om at afsøge en af hans marker med metaldetektor. Der var nemlig tidligere gjort fund af bronzer ude på markerne, og en ældre beplantning skulle ryddes og en ny plantes. Efter en ganske kort tur var der gevinst - et depotfund med randlisteøkser!

Bent kontaktede museet med det sammen og ugen efter påsken gik museet i gang med at udgrave øksedepotet. Ved udgravningen kom der også en processionsvej frem bestående af fem rækker af parallelgående, lineære stolper. Ved en senere udvidelse af udgravningsfeltet i slutningen af april fandt museumsinspektør Søren Timm Christensen et depot mere. Dette indeholdte to armringe og en fingerring af stadig glinsende guld, men også et flintsegl og et flintdolk. Fundene dateres til overgangsperioden mellem sten- og bronzealder og fortæller om stor rigdom i området.