Børnehaven i Uhre bliver privat

Byrådet indleder nu en overdragelse af Børnehaven Uhrskov til Uhre Friskole

13. september 2016, 11.45

Skoleleder Kent Lykke på Uhre Friskole, der nu får en børnehave tilknyttet Foto: Tom Laursen

UHRE Et stort flertal af forældrene i Børnehaven Uhrskoven går ind for, at børnehaven overdrages til Uhre Friskole og dermed privatiseres.

På den baggrund valgte byrådet mandag aften at indlede en proces med en såkaldt virksomheds-overdragelse, således at børnehaven fra årsskiftet - hvis parterne bliver enige - kan overdrages til Uhre Friskole.

Den proces kommer umiddelbart til at koste kommunen noget. De første beregninger sagde over 700.000 kroner. Men de nye tal, der kom frem på byrådsmødet, var knapt 300.000 kroner.

- Man skal så huske på, at der også er bygningsomkostninger, som kommunen slipper for. Så i sidste ende kan det vise sig at være udgiftsneutral, sagde borgmester Carsten Kissmeyer (V).

- Men at drive børnehave i et lille samfund med skiftende børnetal kræver en del engagement, så det er en god ide.

Annette Mosegaard (V) sagde, at børne- og undervisningsudvalget bakker op om forældrenes ønske om privatisering af børnehaven.

Helle Mathiasen (Fællesl.) understregede, at privatiseringen skal ske via en såkaldt virksomhedsoverdragelse, der blandt andet sikrer, at personale får en god overdragelse.

Tryg ved Uhre Friskole

Tove Videbæk (K): - Det er klart, at hvis skolen vil tage ansvaret og drive børnehaven Uhrskoven efter de principper, som byrådet har besluttet vedrørende daginstitutionsdækningen i landdistrikter, så har vi bestemt ikke noget imod det. Vi er i øvrigt helt trygge ved, at det netop er Uhre Friskole, der overtager ansvaret. Den skole har røgtet sit ansvar i et landdistrikt rigtig godt.

Frank Sørensen (S) så på vegne af socialdemokraterne ikke noget problem i privatiseringen.

- Men vi skal se hinanden i øjnene - det er svært at styre økonomien og gennemføre effektiviseringer, sagde den socialdemokratiske ordfører, som også slog fast, at børnehaven skal drives som kommunale børnehaver med mindst 60 procent uddannede pædagogisk personale. Indsatsen for de små børns trivsel er vigtig for det liv, de skal leve.

Simon Vanggaard (DF): - Det er svært at drive en institution i en by som Uhre. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde med private aktører og forældre.