Isenvad og Ikast gør klar til menighedsrådsvalg

Menighedsrådene i de to sogne har toårige valgperioder, og derfor skal der vælges nye råd i år. Første trin på vej mod valget er et orienteringsmøde 10. maj

Udgivet:05. maj 2022, 10.55

Læsetid:4 minutter

Jeg vil personligt foretrække at vende tilbage til den fireårige periode. Ved den korte valgperiode når man dårligt at komme ind i det rugbrødsarbejde, som er en del af menighedsrådet, mener Hans Gjørup, der er formand for menighedsrådet i Ikast Sogn. Både Ikast og Isenvad sogne kører toårige valgperioder og skal derfor til menighedsrådsvalg i år. Foto: Privat

MENIGHEDSRÅD--- Det er en udfordring for mange menighedsråd landet over at finde nye kandidater, der vil stille op, når der er menighedsrådsvalg. Derfor indførte Kirkeministeriet i 2012 muligheden for, at landets menighedsråd kan køre med toårige valgperioder i stedet for de normale fire år, man binder sig til som menighedsrådsmedlem. Det er gjort for at gøre det mere overskueligt at melde sig som kandidat.

Ved seneste menighedsrådsvalg i 2020 besluttede Ikast og Isenvad sogne sig for at køre en toårig valgperiode for at få fyldt alle pladser i rådene. Den periode slutter til advent i år, så derfor skal der vælges nye menighedsråd i de to sogne. Selve valget foregår til september, men allerede 10. maj går den formelle del af valget i gang, når der inviteres til orienteringsmøde. Her har alle interesserede mulighed for at høre om menighedsrådenes arbejde og måske lade sig inspirere til selv at tage en tørn for kirkens nærdemokrati.

En haltende start

Hans Gjørup er formand for menighedsrådet i Ikast Sogn. Han har tidligere været medlem af menighedsrådet i en fireårig valgperiode, og han har lidt blandede erfaringer med den toårige valgperiode, som man har forsøgt sig med i Ikast.

- Vi fik jo samlet et fuldtalligt menighedsråd med seks nye medlemmer ud af 13 i 2020, så på den måde virkede det jo at introducere den toårige valgperiode. Men vi har mildest talt haft en haltende start, fordi vi i begyndelsen af valgperioden lå underdrejet af Corona. Det blev en langsom proces med virtuelle møder, så vi er ikke rigtig blevet en sammentømret enhed. Jeg håber da, at flest muligt af rådets medlemmer stiller op igen, for vi er i grunden dårligt kommet i gang, siger Hans Gjørup.

Der har ellers været nok at se til i menighedsrådet – blandt andet i forbindelse med nyansættelser.

- Vi har virkelig været i spil. Vi har ansat en ny præst og en ny kirke- kulturmedarbejder, og nu er vi i gang med at ansætte en ny kordegn, så vi har haft nogle vigtige opgaver at tage og af, siger Hans Gjørup.

Fælles om at finde ud af opgaverne

I Isenvad har menighedsrådet også haft travlt med at ansætte ny præst.

Vi har haft nok at se til – især i år, siger Mette Klausen, der stillede op til menighedsrådet for første gang for to år siden. Det var dengang ikke afgørende for hende, om det var for to eller fire år, men den toårige valgperiode blev introduceret for at sikre folk nok til et menighedsråd, der stod foran en stor udskiftning. Alle bortset fra ét medlem blev valgt for første gang i 2020.

Vi har faktisk været lidt heldige, at vi stort set alle sammen var nye, for vi har været sammen om at finde ud af opgaverne, siger hun.

Kan vende tilbage til fireårige valgperioder

De menighedsråd, der vælges i Isenvad og Ikast i september, kommer også til at sidde for to år. Men derefter kan man godt vælge at gå tilbage til den fireårige valgperiode.

Jeg vil personligt foretrække at vende tilbage til den fireårige periode. Ved den korte valgperiode når man dårligt at komme ind i det rugbrødsarbejde, som er en del af menighedsrådet. Der er mange forskellige regelsæt, som det bestemt tager sin tid at gennemskue. Og uanset om man kører med to- eller fireårige valgperioder, er det et stort arbejde at rekruttere medlemmer, og man skal bruge krudt og penge på det hver gang, siger Hans Gjørup.

Mette Klausen vil til gengæld helst foretrække den toårige periode.

- To år er altså nok nemmere at overskue for mange, og selv om tiden går stærkt, så synes jeg alligevel, at vi er kommet godt ind i tingene, siger Mette Klausen.

Valgforsamling til september

Det er de siddende menighedsråd, der kan vælge at søge om at køre med den toårige valgperiode. Det er biskoppen, der skal give tilladelse til det.

Selve menighedsrådsvalget i Isenvad og Ikast afgøres ved en valgforsamling 20. september 2022, hvor interesserede kandidater kan melde sig. Hvis der kommer flere kandidatlister, skal der holdes afstemningsvalg 22. november. De nye menighedsråd tiltræder, når det nye kirkeår begynder første søndag i advent.

Fakta

Menighedsrådet – kirkens nærdemokrati

•Et menighedsråd vælges af de myndige medlemmer af folkekirken i et sogn.

•Menighedsrådet består af frivillige folkevalgte og sognets præster. Antallet af medlemmer afhænger af sognets størrelse.

•Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde og aktiviteter. Rådet står blandt andet også for sognets økonomi og tilsyn med kirkens bygninger.

•Hvis der skal ansættes en ny præst i sognet, er det menighedsrådet, der udpeger den kandidat, som Kirkeministeriet ansætter. Menighedsrådet ansætter og er arbejdsgiver for sognets øvrige medarbejdere som kirketjenere, organister, gravere eller kirke- og kulturmedarbejdere.

•Ikast Sogn holder orienteringsmøde tirsdag 10. maj klokken 19 i Ikast Kirkecenter.

•Isenvad Sogn holder orienteringsmøde tirsdag 10. maj klokken 19 i konfirmandstuen.