Varmeprisen stiger ikke så meget som frygtet

Som følge af blandt andet højere gaspriser stiger prisen på fjernvarmen fra Energi Ikast Varme, men det er dog ikke så voldsomt som tidligere varslet

Udgivet:19. januar 2022, 10.59

Læsetid:2 minutter

Fjernvarmeforbrugerne i Energi Ikast Varmes forsyningsområde kommer til at betale højere varmepriser i 2022. Området tæller forbrugere i Ikast, Bording, Engesvang og Isenvad. Forbrugerne i disse byer rammes dog ikke så hårdt, som det er tilfældet andre steder i Danmark. Det skyldes, at hos Energi Ikast Varme kommer 75 procent af energien til fremstilling af varme fra andre energikilder end el og gas. Her ses det nye varmepumpeanlæg i Bording. Fra højre ses energi-rådgiver Klaus Christensen og driftsleder i fjernvarmeafdelingen Peter Johansen. Foto: Pr-foto

1 år siden

ENERGI Højere gaspriser, mangel på vind i Danmark og næsten ingen nedbør i Norge er blandt årsagerne til, at priserne for el og varme stiger.

Det betyder, at i lighed med mange andre fjernvarmeforbrugere i Danmark, kommer forbrugerne i Energi Ikast Varmes forsyningsområde til at betale højere varmepriser i 2022.

Området tæller forbrugere i Ikast, Bording, Engesvang og Isenvad. Forbrugerne i disse byer rammes dog ikke så hårdt, som det er tilfældet andre steder i Danmark. Hos Energi Ikast Varme kommer 75 procent af energien til fremstilling af varme fra andre energikilder end el og gas.

- Det betyder, at de stigende priser på el og gas ikke slår så hårdt igennem på varmepriserne hos os, som de gør hos nogle andre fjernvarmeselskaber, fortæller Jørgen Mosegaard, administrerende direktør i Energi Ikast Varme i en pressemeddelelse.

Sådan er stigningerne

Varmeprisen for et standardhus i Ikast, Bording og Isenvad stiger fra 11.252 kroner til 13.627 kroner for et årsforbrug i 2022. Det er en stigning på 198 kroner om måneden.

Varmeprisen for et standardhus i Engesvang stiger fra 14.193 kroner til 15.324 kroner for et årsforbrug i 2022. Det er en stigning på 94 kroner om måneden. Et standardhus er defineret, som et hus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Det er en lang række faktorer, der har ført til de generelle prisstigninger på energi, og Energi Ikast Varme kan ikke gøre andet end at hæve priserne, da varmeforsyningen drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere.

Slipper 100 kroner billigere

At priserne vil stige, er ingen nyhed i sig selv, for den prisstigning, som træder i kraft 1. februar 2022, har Energi Ikast Varme allerede varslet over for forbrugerne på regningen for fjerde kvartal 2021.

- Den faktiske prisstigning 1. februar 2022 bliver dog cirka 100 kroner lavere, end den prisstigning, vi varslede i efteråret, oplyser driftsleder i fjernvarmeafdelingen Peter Johansen.

Det skyldes, at man i oktober 2021 forventede, at gaspriserne nu i 2022 ville være endnu hørere, end de aktuelt er.

Fjernvarmepriserne er baseret på budgettet for 2022 for Energi Ikast Varme. Såfremt der realiseres budgetafvigelser i løbet af 2022, vil de påvirke varmeprisen i 2022 eller det efterfølgende år i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Forbrugerne i Engesvang slipper med lidt lavere prisstigninger end forbrugeren i Ikast, Bording og Isenvad. Det skyldes, at fjernvarmeforsyningen i Engesvang hovedsageligt kommer fra afbrænding af genbrugspaller. Foto: Pr-foto