Beklager at Uhre ikke længere skal have en børnehave

Nu venter man på udspil fra Uhre Friskole

Udgivet:15. november 2016, 15.24

Læsetid:2 minutter

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

børnehave Beslutningen om at dreje nøglen rundt til børnehaven Uhrskoven i Uhre sendes nu i høring, og hvis der ikke indkommer relevante indsigelser, så står beslutningen ved magt.

Det har byrådet besluttet.

I debatten i byrådet blev det fra flere sider beklaget, at Uhre dermed ikke længere har en børnehave, men at man ikke kunne forsvare at have en børnehave med mindre end en snes børn. Det er langt fra rentabelt og gør børnehaven uforholdsmæssigt dyr, hvilket går ud over andre børneinstitutioner.

Det har længe været på tale, at Uhre Friskole skulle overtage børnehaven og føre den videre, men skoleleder Kent Lykke har tidligere udtalt, at man selv ønskede at ansætte sit personale, og dermed gik en direkte forretnings-overdragelse i vasken.

- Det er en svær beslutning, men et eller andet sted er der jo en smertegrænse, og den er nået her. Det irriterer mig, at man ikke kunne bliver enig om en direkte overdragelse til friskolen, men man skal vide, at hvis der bliver tale om en fribørnehave, så skal den følge de kriterier, der gælder for kommunens andre børnehaver, sagde Frank Heidemann (S).

- Vi lukker børnehaven på grund af børnetallet og ikke andet. Derefter tager vi så stilling til, hvad der skal ske med bygningerne, sagde Simon Vanggaard (DF), der er ny formand for Børne- og Undervisningsudvalget. Her afløser han Annette Mosegaard på grund af hendes skifte fra Venstre til de konservative.

Og apropos konservative, så mente Tove Videbæk, at det er ønskværdigt, at et lokalsamfund som Uhre fortsat har en børnehave.

- Det har konsekvenser for landsbyens status som et attraktivt sted at bo, hvis der ikke findes en børnehave, sagde hun og håbede på, at processen ville gå smidigt og hurtigt, så børn og forældre ved, hvad de kan regne med.