Engesvang-visionen lever videre

Skuffelse i Engesvang over at Vision 2020 ikke er del af budgetforliget. Men gruppen bag kæmper videre for forbedringer i lokalsamfundet

26. november 2020, 10.52

Joan Højlund ved den lille sø af overfladevand. Hun drømmer om, at borgerne i Engesvang for fremtiden kan hygge sig ved borde og bænke ved søen samt nyde spadserturen ad hovedstien, der forbinder de to søer. Foto: Flemming Thulstrup

ENGESVANG En gummiged brummer i det fjerne, mens den flytter rundt med mindre jordbjerge, der jævnes ud.

Til foråret skulle det sorte muld gerne være forvandlet til en indbydende grønsvær til byens forboldspillere.

De nye fodboldbaner er flankeret af bækken, der ganske enkelt er flyttet. Nærmest hallen er bækken rørlagt, mens et parallelt vandløb længst borte er blotlagt.

For hver ende af fodboldbanerne er der dannet to små søer eller bassiner, om man vil, der skal tage mod og rumme overfladevandet, der strømmer ned mod det lavtliggende område.

Hallen er i øvrigt også blevet renoveret, og man er langt fremme med planer om en etablering af en hovedsti samt en Tarzan- og rollator-bane. Der er også planer om at lave en speciel bane til mountainbike.

Planerne går også i retning af et naturformidlingsområde, der skal ligge nedenfor den nye børnehave.

Stedet er Engesvang. En by med en vision, man i sin tid daterede til 2020.

En del er gennemført

Det skete tilbage i 2013, hvor en gruppe borgere satte hinanden stævne. Den egentlige anledning var, at Engesvang Hallen led alvorligt af pladsmangel, ligesom skolen tørstede efter en tiltrængt renovering.

I forbindelse med borgermødet koblede man eksterne aktører på i form af blandt andre DGI Faciliteter og Lokaludvikling, der har været med hele vejen.

- Der var en slags brainstorm, og der kom masser af gode idéer frem, erindrer Joan Højlund.

Det er disse forslag og idéer til et bedre Engesvang, der nu er ved at blive ført ud i livet.

Enkelte ønsker er allerede realiseret. Det gælder blandt andet et system af fire forskellige Kløverstier, der alle tager udgangspunkt i byen, og derefter afmærkede snor sig rundt i den prægtige natur, som Engesvang jo også byder på.

Desuden har frivillige frisbee-entusiaster anlagt en 18-kurves discgolf-bane, der til foråret vil blive genskabt. Den er for tiden suspenderet en smule på grund af jordarbejdet ved baneanlægget.

- Det er dejligt, at der sker noget, men alligevel er jeg skuffet. Det største og mest betydningsfulde projekt er åbenbart valgt fra af flertallet i byrådet, sukker Joan Højlund.

Visionen valgt fra

Det projekt, som hun peger på, er etablering af et samlingssted for alle byens borgere. Hvor borgerne kommer ind ad samme indgang, og derefter kan vælge mellem skolen, kulturhuset eller hallen, alt efter, hvad man nu skal til. Der er tale om et lokalt samlingssted under ét tag.

Det skulle placeres som en sammenbygning mellem byens skole og hal.

Der blev imidlertid ikke »plads« til projektet i det budgetforlig, som et flertal af byrådet har vedtaget, og projektet optræder heller ikke på de foreløbige budgetter for overslagsårene.

- Det forstår jeg simpelthen ikke. Skolen i Engesvang stod for tur, da man pludselig fik rotter på Bording Skole, og derpå kom der svamp i Brande, siger Joan Højlund.

Siden da er Engesvang Skole og projektet omkring den åbenbart skubbet helt bagud af dansen.

- Det er særdeles uheldigt. Det betyder uendeligt meget, at man fra byrådets side viser sin velvilje, når vi skal ud og søge fonde og lignende, siger Joan Højlund, der har været medlem af styregruppen lige siden starten på Vision 2020.

- Vi er altså valgt fra, skønt lokalpolitikerne igen og igen slår på, at man først og fremmest vil hjælpe dem, der selv udviser initiativ og ansvarlighed. Det har vi så svært ved at se her i Engesvang, påpeger Joan Højlund.

Alle er velkomne

Skønt dette år snart rinder ud, har styregruppen for Vision 2020 besluttet sig for at bevare navnet, om ikke for andet så af psykologiske årsager.

- Vi håber stadig på, at man fra byrådets side vil kigge i retning af Engesvang. Vi oplever jo en stor tilflytning, ikke mindst af børnefamilier. Vi har et attraktivt foreningsliv, en varieret og spændende natur, og vi ligger meget tæt på motorvejen, så det er hurtigt at komme til både Århus, Silkeborg og Herning, siger Joan Højlund, der har boet i Engesvang hele sit liv.

Men trods skuffelsen over den manglende velvilje fra flertallet i byrådet, så fortsætter arbejdet med at gennemføre Vision 2020 i Engesvang.

- Der bliver løbende nedsat arbejdsgrupper. I den forbindelse har vi brug for alle de kræfter, som vi kan få. Man kan bare melde ind på vores hjemmeside, også selvom man kun har et par timer tilovers til formålet. Lidt er bedre end ingenting. Vi har på det seneste set mange nye ansigter i de forskellige arbejdsgrupper, og det er vidunderligt at også tilflyttere vil være med til at gøre vores by endnu bedre, siger Joan Højlund.

Udover Joan Højlund tæller styregruppen eller Visionsgruppen, som den også betegnes: Kathrine Eggertsen, Helle Linding-Møller, Charlotte Lindved, Lone Hald, Jørgen Christensen, Finn Hønholt Christensen, Rasmus Røjkjær, Michael Lindved, Allan Andersen og Claus Bredahl.

Baneanlægget i Engesvang bliver netop i disse dage jævnet ud og drænet, så man ikke hele tiden står med problemer med baner, der ikke kan benyttes fuldt ud på grund af vand. Foto: Flemming Thulstrup
Sådan her forestiller man sig, at skole og hal kan vokse sammen, og at det kan blive et samlingssted med et nyt kulturhus.