DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Værdig ældre pleje - bør det ikke være et helt naturligt retskrav?

7. oktober 2021, 08.15

Kirsten Hoffmann (S). Foto: Pr-foto

LÆSERBREV Valgtrommerne begynder så småt at buldre, og et af de områder, der optager mig utrolig meget, er vore ældre og sårbare borgere.

Det gør ondt helt ind i mit inderste hjertekammer at se og høre om de forhold, der hersker nogle steder inden for ældreplejen, og den måde vore ældre behandles på. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er om nogen den generation, der har kæmpet en brav kamp for, at vi i dag har et af verdenens bedste velfærdssamfund. De har krav på at blive behandlet værdigt og medmenneskeligt, og det her kan og skal vi gøre meget bedre.

Flere års besparelser har udhulet ældreplejen groft - og set i lyset af, at vi også kan se frem til at blive mange flere ældre, så kalder dette på handling nu.

Vore ældre fortjener det bedste, og vi socialdemokrater vil stå på skuldrene for at højne vor plejesektor og sikre ordentlig hjemmepleje med gode normeringer. Uanset om det er i eget hjem eller på plejehjem, så skal vore ældre og sårbare have den hjælp de har brug for.

Vort personale skal ligeledes sikres gode arbejdsvilkår og muligheder for efteruddannelse, og det skal være attraktivt at være ansat i plejesektoren. Der skal være meget mere fokus på samarbejde mellem faggrupper samt arbejdsmiljø og trivsel.

Det er ikke nok, at vi laver forskellige politikker for ældreplejen. Vi skal også sikre, at vore politikker føres ud i livet, og på en måde vi vil være kendt for. Der skal ikke kun tilføres flere penge til området, men også indføres en ny kultur inden for plejeområdet, som sikrer involvering, selvbestemmelse og ikke mindst respekt for den ældre og sårbare.

Vore ældre og sårbare skal have mulighed for at leve et godt liv i gode og trygge rammer med indhold som foruden sund mad, personlig pleje, og rengøring også handler om at komme ud i den friske luft og få mulighed for at bevæge sig, og være sammen med andre og dermed øge livskvaliteten.

Så er du også på holdet, der vil være med til at sikre en værdig ældrepleje, så sæt X ved liste A og stem lokalt.