Plan for Ikast bymidte: Orangeri, familieboliger eller måske en multihal midt i byen

Et idekatalog for en bymidte i Ikast med blandt andet orangeri, familieboliger eller måske en multihal vækker begejstring - og er klar til politisk behandling

Udgivet:29. januar 2020, 17.04

Læsetid:3 minutter

Idékataloget til en plan for udviklingen af bymidten i Ikast bliver nu sendt til politisk behandling i relevante politiske udvalg, før den skal på byrådsmødet til april. Først herefter offentliggøres hele planen. Illustration: Atra arkitekter

Jette Aaes
Egnsredaktør| jaj@ikastavis.dk

IKAST Strøgcenteret udformet som et orangeri, en multihal som del af en ny indgang til Strøgcentret, grønne kiler, der forbinder de forskellige dele af bymidten, familievenlige rækkehusbyggerier med plads til små haver og måske et nyt og moderne bibliotek med p-hus og ungdomsboliger på taget.

Et idékatalog over muligheder for udviklingen af bymidten i Ikast er bredt og varieret, og så er det del af et nyt oplæg til en overordnet plan for en ramme, som Ikast-Brande Kommune og alle øvrige bolig- og projektudviklere fremover kan komme til at rette sig efter i forhold til nye projekter og byggerier i centrum af Ikast.

Planen blev for nyligt præsenteret og godkendt på det afsluttende møde i den arbejdsgruppe af frivillige borgere, foreninger, organisationer og medarbejdere fra planafdelingen i Ikast-Brande Kommune, som igennem det seneste års tid har investeret engagement og tid i møder og workshops for at bidrage til oplægget for en midtbyplan.

Processen bag og udarbejdelse af oplægget til en endelig plan har været lagt i hænderne på Atra Arkitekter, som også stod bag præsentationen af den plan for arbejdsgruppen.

Strøgcentret som kernen

Atra Arkitekter har valgt at inddele bymidten i fem bykvarterer, Stationskvarteret, Grønnegårdskvarteret - som er området omkring Grønnegade og Nørregade, Elværkskvarteret - som er området omkring Sieferts Plads, Rådhuskvarteret og Strøgcentret.

- Strøgcentret er og skal også være kernen i bymidten fremover. Mange andre byer arbejder med planer om at skabe et overdækket bycentrum. Men det er enten for dyrt eller umuliggøres af for mange interessenter. I Ikast har man for længst skabt det rum, sagde byplanarkitekt Martin Bertelsen, Atra Arkitekter.

- Med inddelingen i kvarterer skaber vi forskellige rum og forskellige muligheder i bymidten, og desuden giver det mulighed for at dele det konkrete udviklingsarbejde op i faser. Det er usandsynligt, at hele planen kan realiseres på en gang, sagde Martin Bertelsen.

Armene i vejret

I processen bag udviklingsplanen har godt 30 frivillige borgere og interessenter bidraget, og på præsentationsmødet var begejstringen for resultatet stor.

- Jeg har nærmest armene i vejret af begejstring, siger Jan Birk Knudsen, chef for sammenslutningen af erhverv, detail, sport og kultur i Ikast, Vores Ikast, og deltager i arbejdsgruppen.

- Der er mange nye og spændende perspektiver for udviklingen af vores bymidte. Blandt andet at tænke ud fra bymidten i forhold til nye aktiviteter i byen. Idéen om en multihal som del af Strøgcentret lyder super-spændende. Det er vigtigt at skabe aktivitet, der trækker folk ind til centrum. Det vil også skabe liv med for eksempel nye familieboliger og grønne kiler til at binde bymidten sammen, siger Jan Birk Knudsen,

- Jeg håber, politikerne vil tage positivt imod oplægget. Men at realisere planen kræver mere end politisk opbakning. Jeg håber, de nødvendige private aktører og investorer også kommer på banen. Men nu er vi i gang, siger Jan Birk Knudsen.

Principper for udvikling

Med til præsentationen var også formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune Henrik Engedahl (V).

- Planen skal opfattes som et sæt principper for udviklingen, som vi kan bruge til at skabe en midtby, som både rummer et aktivt handelsliv, oplevelser og bliver et attraktivt område at bo i for mange forskellige mennesker. Den er ikke en kommunal lokal- eller udviklingsplan, men et vigtigt redskab som overordnet pejling, hver gang vi i kommunen skal tage stilling til projekter i midtbyen, siger Henrik Engedahl (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune, der har fulgt arbejdsgruppens arbejde.

Planen med idékataloget for byudviklingen i Ikast skal nu i første omgang forelægges på et samlet møde for teknik- og miljøudvalget, økonomi- og planudvalget og erhvervs-, vækst og bosætningsudvalget til marts, hvorefter den sendes videre til politisk behandling i byrådet - formentligt på byrådsmødet 14. april.