Tre nye tilbud til børnefamilier i Ikast-Brande skal gøre hverdagen mere fleksibel

Det er nu besluttet, hvilke varianter af deltidspladser til børnehaver og vuggestuer, som børnefamilier i Ikast-Brande Kommune kan benytte fra næste år

Udgivet:15. december 2019, 11.18

Læsetid:3 minutter

Ikast-Brande Kommunes byråd har tidligere besluttet at sætte gang i et forsøg, hvor man tilbyder deltidspladser på op til 30 timer om ugen i vuggestuer og børnehaver til alle forældre. Modsat nu hvor kun forældre på barsel eller forældreorlov har muligheden. Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Simon Skipper Vanggaard (DF) fortæller, at udvalget er klar med tre forskellige deltidsmodeller, som forældrene kan vælge mellem. På billedet ses formanden tilbage i december 2017, hvor han og en flok børn gravede utallige »første spadestik« til Bordings nye børnehave og vuggestue. Foto: Henrik Ole Jensen

Thomas Vang Nielsen
Journalist

3 år siden

Ikast-Brande Muligheden for at få deltidspladser i vuggestuer og børnehaver skal gælde alle forældre.

Det besluttede Ikast-Brande Kommunes byråd ved det seneste budgetforlig, hvor der blev afsat en pulje på 200.000 kroner til en forsøgsordning.

De eksisterende regler i Dagtilbudsloven giver ellers kun forældre på barsel eller forældreorlov mulighed for at vælge en deltidsplads på op til 30 timer om ugen.

10, 50, 100 eller?

Børne- og Undervisningsudvalget har siden forliget arbejdet videre med, hvordan de nye muligheder for børnefamilier i Ikast-Brande Kommune skal strikkes sammen.

- Det er noget nyt. Så vi ved ikke, om der er 100 forældrepar eller 50, som vil benytte sig af det. Eller om det er mange flere eller mange færre, siger udvalgsformand Simon Skipper Vanggaard (DF) om forsøgsperioden, som træder i kraft i marts 2020 og som skal evalueres i efteråret 2021.

De tre muligheder

Politikerne i udvalget har drøftet fordele og ulemper, og de har besluttet, at der fremover kan vælges mellem tre varianter:

1. Deltidsplads på op til 30 timer om ugen mellem klokken 9.00 og 15.00. Tidsrummet er planlagt i forhold til at give det enkelte barn størst mulighed for at deltage i fællesskabet i den enkelte institution.

2. Deltidsplads med en ugentlig fridag. Varianten giver forældrene mulighed for at holde en fast ugentlig fridag sammen med deres barn og stadig have frihed til at aflevere og hente i hele dagtilbuddets åbningstid de andre fire dage. Forældrene skal meddele for et halvt år ad gangen, hvilken dag de ønsker, deres barn skal holde fri.

3. Deltidsplads op til 30 timer om ugen - formiddag eller eftermiddag

Forældrene skal enten vælge en formiddagsplads, som kan benyttes, fra dagtilbuddet åbner og indtil klokken 12.15. Eller en eftermiddagsplads, der kan benyttes fra klokken 11.15, og indtil dagtilbuddets lukketid.

Gælder ikke i dagplejen

Simon Skipper Vanggaard fortæller, at det er et samlet udvalg, der står bag at tilbyde de tre forskellige muligheder. Dog tager Socialdemokratiet forbehold for eftermiddagspladser.

Deltidspladserne gælder ikke i dagplejen. Her vil det fortsat kun være forældre på barsel eller forældreorlov, der har mulighed for at få en deltidsplads.

Årsagen er, at deltidspladser i dagplejen er en stor omkostning for kommunen, da en dagplejer er ansat på en fuldtidskontrakt på 48 timer om ugen med plads til fire børn, og dagplejeren har en fast løn, uanset hvor mange timer børnene er hos dagplejeren.

Går ikke ud over de andre

Når nogle forældre vælger en deltidsplads til deres barn, vil det naturligvis også give en lavere betaling til vuggestuen eller børnehavens daglige drift.

Forsøgspuljen på 200.000 kroner skal være med til at dække hullet i kassen.

- Koster det mere, end puljen rækker til, så finder vi pengene i de kvartalsvise budgetopfølgninger, siger Simon Skipper Vanggaard.

Beslutningen fra Børne- og Undervisningsudvalget skal endelig godkendes ved det kommende byrådsmøde 16. december.