Thorlund opfyldte drømmen om Det sammenhængende liv

Naturbørnehaven og friskolen har brugt masser af energi på de nye vuggestuepladser

24. august 2015, 07.51

GENERALFORSAMLING I årets løb er Naturbørnehaven og Friskolen i Thorlund udvidet med en Naturvuggestue med plads til otte børn - og selv om Naturvuggestuen knapt nok er startet, har forberedelserne hertil fyldt rigtig meget i årets løb.

Folketinget vedtog sidste år en ny lov, det betyder, at de frie grundskoler må etablere vuggestuer. I Thorlund betød det mulighed for endelig at udleve drømmen om 'Det sammenhængende børne- og familieliv', hvor den røde tråd er spundet af kontinuiteten af betydningsfulde voksne, hvor barnet kan være til afslutningen af 8. klasse, hvor søskende kan være sammen i morgen- og eftermiddagstimerne og hvor familierne kun skal forholde sig til én institution.

Susanne Bøgelund fremhævede i formandsberetningen det store engagement, der kendetegner såvel Skolekreds som bestyrelse og personale:

- Det er det engagement, der gør det muligt for os at agere fremfor blot at reagere og gør at vi kontinuerligt formår både at fastholde vore værdier og styrker - samtidig med at vi udvikler; til gavn og glæde for børn, forældre og personale, sagde Susanne Bøgelund.

Friskolen er nu også attraktiv for familier fra Brandekanten; idet det nu er muligt at komme til og fra skole med offentlig befordring.

- Skolereformen har i det forgangne år fyldt rigtig meget. Skoleleder Søren Falsig sagde i sin beretning.

- Vi valgte i Thorlund at se reformen som en mulighed for at udvikle og styrke vores værdier, at bruge de bedste elementer i den nye skolereform til at højne det dannende og værdiskabende med mere fortælling til alle, det sundhedsmæssige med mere idræt og det faglige med flere og tidligere timer i udvalgte fag. Det overordnede mål er fortsat at give eleverne en oplevelse af og sikkerhed i, at de er værdistærke individer, som kan se og bidrage til fællesskabets styrker, tage vare på deres eget liv og tage del i den hverdag, de på ethvert givent tidspunkt befinder sig i, sagde skolelederen.

Tilsynsførende Peter Astorp kunne igen i år konstatere at undervisningen på Friskolen til fulde lever op til alt, hvad der kræves.

Traditionen tro var der kampvalg til bestyrelsen, der består af flg.: Susanne Bøgelund, Klovborg (formand), Else Speyermann, Thyregod (næstformand), Thomas Jøker, Ejstrupholm (kasserer), Morten Juul, Klovborg, Jane Beckgaard Zinck, Nr. Snede, Gitte Ottesen, Nr. Snede, Jan Nørlund Kristensen, Ejstrupholm samt suppleanter Line Knudsen, Nr. Snede og Karina Høgh, Thorlund.