Dødsfald

Fra kolleger og venner har vi modtaget:

19. december 2019, 05.31

Bente Lyhne Egelind, Engesvang. Foto: privat

DØDSFALD Bente Lyhne Egelind, Engesvang er gået bort natten til fredag, den 13. december 2019.

Efter måneders sygdom, hvor kræften blev stadigt mere aggressiv, måtte Bente give op i en alder af 82 år.

At give op var ikke Bentes holdning og indstilling som det menneske hun var. - Sej, vedholdende og velafklaret med gode tanker og ideer til tilværelsens mange udfordringer og opgaver.

Bente gennemførte sit arbejdsliv på Engesvang skole fra 1965 til 1998, i alt 33 år. Et langt og særdeles velgennemført arbejdsliv til stor glæde for hendes elever, kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere. Undervisningsopgaverne omfattede hovedsageligt dansk, engelsk og klasselærerfunktion i de ældste årgange. Bente var en afholdt lærer og kollega. Hun var personligt interesseret i sine elevers velbefindende og faglige udvikling. Der stod stor respekt om hende, både som underviser for sine elever og som kollega - ikke mindst fordi hun var klar og tydelig i sin kommunikation med sine omgivelser. Der herskede ingen tvivl om, hvad hun mente om en given sag. Præcision var et nøgleord i hendes livsform. - Et menneske, man kunne regne med og stole på.

Det var kendetegnende for Bentes undervisning, at den var gennemtænkt, planlagt og velforberedt. På samme måde prægede disse kendetegn hendes forhold til mennesker i hendes nærhed, til familie og venner. Fødselsdage og andre mærkedage blev husket, endda i mange tilfælde med helt specielle gaver og kreative ord, skrevet på udvalgte kort. Sammen med sin Ole har hun glædet mange mennesker ved at kalde til festlige sammenkomster med skønne oplevelser. De dannede på et tidspunkt foreningen "Homo Ludens" (Det legende menneske), som havde til formål at sætte mange kreative og sjove aktiviteter i gang til fordel for et berigende fællesskab naboer og venner imellem.

Ligeledes arbejdede de sammen om revyer i Engesvang og på Silkeborg Ny Teater. Bente på scenen og Ole som manuskriptforfatter og instruktør.

Bente rettede sig med engagement og opmærksomhed sin store kærlighed til sin familie. Hun efterlader sig sine to børn, deres ægtefæller, seks børnebørn og tre oldebørn.

Bente er elsket og savnet af familie og venner.

Æret være Bentes minde.