De frivillige vågekoner står klar til at hjælpe pårørende og døende

Mens corona’en har bragt døden tæt på mange danskere, har vågetjenesten været lukket – på grund af Corona. Men nu er der udsigt til, at den lokale vågetjeneste snart kan tage ud og hjælpe pårørende og døende i en svær situation.

19. november 2020, 15.14

Der er 15 frivillige vågekoner i vågetjenesten i Ikast, Bording og Engesvang. De plejer ikke de døende, men kan træde til og aflaste de pårørende ved at sidde ved dødslejet. Foto: Hans Jørgen Hansen

IKAST-BORDING-ENGESVANG

I godt et halvt år har telefonen været meget stille. Men forhåbentlig bliver der snart mulighed for, at vågetjenesten i Ikast, Bording og Engesvang igen kan hjælpe til, når medmennesker ligger for døden.

- Vågetjenesten blev lukket ned i foråret på grund af corona-restriktionerne. Men jeg håber, at vi kan starte igen i løbet af november, for der er stor efterspørgsel på vågetjenesten. Vi er ved at få værnemidlerne på plads sammen med hjemmeplejen. Nogle af vågekonerne er selv i den sårbare alder, så vi skal være helt sikre, inden vi kan rykke ud. Vi sætter en annonce i avisen, når vågetjenesten kører igen, siger Marianne Dalsgaard, der er med i vågetjenestens koordineringsgruppe.

Det er de fire medlemmer af koordineringsgruppen, der bemander vågetjenestens telefon og sørger for, at der er vågekoner, der kan tage ud og aflaste de pårørende nogle timer eller holde den døende i hånden, når der er brug for det. På helt frivillig basis og drevet af et ønske om at kunne hjælpe andre i en svær situation.

Kunne have brugt en nattesøvn

Marianne Dalsgaard har været der selv. Hun har siddet ved sin daværende mands dødsleje, til hun dårligt kunne hænge sammen længere.

- Jeg var så træt, og jeg kunne virkelig godt have brugt en nattesøvn, eller at der kom én, der kunne aflaste mig bare nogle timer, fortæller hun. Derfor var hun heller ikke i tvivl, da muligheden kom for at blive en del af vågetjenesten i Ikast, Bording og Engesvang.

- Det er noget helt specielt at være til stede, når en livsbane slutter. Det gør altid indtryk. Og det er på en måde en glæde at kunne være med til at sørge for, at ingen dør alene, for følelsen af forladthed i den situation er ubærlig at tænke på, siger Marianne Dalsgaard.

Ikke noget religiøst

Det er som regel plejehjemmene eller hjemmeplejen, der ringer og beder vågetjenesten om at træde til, når de pårørende eller den døende har brug for det. Men det kan også være de pårørende og i princippet den døende selv. Telefonen er åben hver dag fra 8 til 14, men vågekonerne kan komme døgnet rundt, når der er brug for det.

Den lokale vågetjeneste er organiseret gennem folkekirken, men der er ikke noget religiøst formål med vågekonernes tilstedeværelse.

- Hvis folk efterspørger det, kan vi godt synge en salme eller læse Fadervor, men det er underordnet for os, om folk er ateister, buddhister, kristne eller noget helt andet, understreger Marianne Dalsgaard.

Brug for flere vågekoner m/k

Vågetjenesten i Ikast, Bording og Engesvang består for tiden af 15 frivillige, der står klar til at rykke ud til døende, når Corona-restriktionerne igen tillader det.

Men 15 frivillige er lige i underkanten, mener Marianne Dalsgaard.

- Vi skal helst være 20. Vores vagter er på op til fire timer, så vi har brug for at være nok til, at vi kan afløse hinanden, siger Marianne Dalsgaard.

Ingen krav om uddannelse

Hun håber, at der rundt i lokalområdet findes flere, der kunne have lyst til at indgå i vågetjenesten. En vågekone kan godt være en mand, og der er ingen krav til uddannelse eller alder. Men man skal besidde en vis portion livserfaring og lysten til at tale med andre mennesker, og så skal man have mod på at træde ind i et sårbart kapitel af andres liv.

- Man skal være indfølende og kunne magte det menneskelige aspekt i at møde sorgen. Det handler om almenmenneskelig forståelse og om at kunne være i rummet og tage den døende i hånden. Man bliver nok altid påvirket af at se, at familien sørger, og derfor skal man også kunne tåle at se andres smerte, siger Marianne Dalsgaard.

Kommer ud som ”føl”

Som frivillig i vågetjenesten får man en grundig introduktion til opgaven, og man får mulighed for at komme med ud som ”føl” sammen med en erfaren vågekone, inden man kommer ud på egen hånd.

- Hvis man kunne tænke sig at blive en del af vågetjenesten, er man altid velkommen til at ringe på 29 46 75 96 og høre mere om, hvad det går ud på, siger Marianne Dalsgaard.

FAKTA:

Vågetjenesten i Ikast, Bording og Engesvang

• Har eksisteret siden 2012 og deltager i 10-15 forløb hvert år

• Rykker ud døgnet rundt til døende

• Vågetjenesten aflaster familie og pårørende, men plejer ikke den døende

• Kan kontaktes dagligt mellem klokken 8 og 14 på 29 46 75 96

• Består af frivillige i den nordlige del af Ikast-Brande Provsti

FAKTA:

Vågekoner i Danmark

Der har været vågekoner i Danmark i århundreder. Tilbage i middelalderen var det kvinder, der holdt vagt ved barslende kvinder, ved syge eller ved døende i lokalsamfundet.

Senere blev betegnelsen i hospitalsvæsenet brugt om uuddannede sygeplejersker, der typisk holdt nattevagt.

I dag er vågekoner som regel frivillige personer, der aflaster familie og pårørende, når en person ligger for døden. Vågetjenesten kan også træde til, hvis der ikke er familie eller pårørende til den døende.

Vågetjenesten er ofte organiseret gennem folkekirken, men blandt andre Røde Kors og Ældresagen har også vågetjenester rundt i landet.