Planlagt højhus beskæres med to etager - men det bliver stadig det højeste boligbyggeri i Ikast

Der skæres to etager af de hidtidige planer, men det er stadig Ikasts højeste boligprojekt, som nu sendes i høring

22. december 2019, 05.00

Planerne om et nyt boligbyggeri mellem Kildevej, Kristiansgade og Østergade i Ikast er nu så langt fremme, at en høringsperiode kan indledes. Samtidig er der ændret lidt i projektets udformning. Byggeriet vises her, som det vil se ud fra hjørnet ved Føtex. Illustration: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen

Ikast 12 etager og 40 meter højt. Sådan lød visionen for et boligbyggeri på hjørnet af Østergade og Kildevej i det centrale Ikast, da det blev præsenteret i september.

Politikerne sagde klart ja tak og satte gang i det nødvendige papirarbejde.

Nu er Teknik- og Miljøudvalget klar til at sende et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag i offentlig høring i ni uger - fra 20. december til 21. februar.

- På grund af projektets omfang holder vi et borgermøde 16. januar, fortæller udvalgsformand Henrik Enge­dahl (V).

Undgår dyr parkeringskælder

Siden præsentationen har bygherrerne Bo Rosenkilde og Kenneth Lodahl sammen med arkitekt Preben Munk arbejdet videre med projektet, og det har medført nogle justeringer.

Antallet af boliger er gået fra 66 til 56, og der er ændret lidt i placeringen af projektets enkelte bygninger.

Den højeste bygning er beskåret fra 12 etager i op til 40 meters højde til nu at blive 10 etager og maksimalt 35 meter i højden.

- Det er en naturlig bearbejdning fra idé til noget mere konkret. Vi begyndte med en skitse, og siden har vi haft dialog med naboer og kommunen og hørt deres krav og ønsker, siger Preben Munk, der er indehaver af Arkitektfirma Kristian H. Nielsen i Herning.

Udvider med nabovilla

Projektgruppen har lavet en totaløkonomisk vurdering af muligheder og begrænsninger.

- Der skal være én parkeringsplads per bolig, siger Preben Munk.

Dertil kommer krav om udendørs opholds- og friarealer.

I projektets første oplæg var det løst ved at etablere en parkeringskælder, men sådan en udgravning kan mærkes i det samlede budget.

I mellemtiden har projektmagerne købt en nabovilla på Kildevej, så der her kan laves parkeringspladser.

Kombineret med et lavere antal boliger giver det mulighed for helt at droppe den dyre parkeringskælder.

Visuelt løft

Samlet er projektområdet udvidet fra fem matrikler med i alt 2660 kvadratmeter til nu at omfatte seks matrikler på i alt 3209 kvadratmeter.

Hele projektet med 56 boliger mellem Kildevej, Kristiansgade og Østergade vil tilføre det nedslidte område et markant visuelt løft.

- Selv om der skæres to etager af, bryder det stadig grænserne for, hvor højt der tidligere er bygget i Ikast, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Engedahl.

Ved at opkøbe og fjerne en nabovilla får bygherrerne plads til ekstra parkeringspladser, så der ikke længere er behov for en parkeringskælder. Byggeriet ses her fra nord. ? Illustration: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen
Ved at opkøbe og fjerne en nabovilla får bygherrerne plads til ekstra parkeringspladser, så der ikke længere er behov for en parkeringskælder. Byggeriet ses her fra nord. ? Illustration: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen