Budskab ved borgermøde i Bording: Forvent, at møllerne kommer

Planen om at rejse 11 styk 150 meter høje vindmøller i Ulkær Mose blev i sidste uge debatteret ved et borgermøde i Bording Hallen

5. juli 2020, 13.53

Der blev naturligvis taget behørige corona-hensyn, da i Bording Hallen var samlet en større gruppe til borgermøde om 11 nye vindmøller i Ulkær Mose. Foto: Thomas Vang Nielsen

BORDING-IKAST Kaffen var skåret væk, afstanden mellem stolene var øget, og mikrofonen blev sprittet af, hver gang en ny person skulle tale.

Bortset fra disse corona-tiltag lignede borgermødet om vindmøller i Bording Hallen de fleste andre borgermøder om vindmøller.

Hovedparten af de fremmødte bor i nærheden af de planlagte møller - og er stærkt bekymrede for mulige støjgener, skyggekast, den nye udsigt og forringelse af ejendomsværdien.

Strøm til 32.500 husstande

Årsagen til torsdagens borgermøde var, at Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af 11 vindmøller ved engområdet Ulkær Mose mellem Ikast, Bording og Isenvad.

Møllerne bliver op til 150 meter høje, og de skal opstilles i én lige række med ensartet indbyrdes afstand.

Det forventes, at de nye møller i alt kan producere godt 130.000 MWh strøm om året, hvilket svarer til 32.500 husstandes forbrug.

Landmøller er uundgåelige

Borgmester Ib Lauritsen (V) bød velkommen og fortalte om, hvorfor byrådet har udpeget Ulkær Mose til vindmølleområde:

- Vi er her i samfundet enige om, at vi skal have en stabil elforsyning. Jeg ser ikke for mig, at vi får indført atomkraft, og jeg ser ikke for mig, at vi satser på mere kul og olie. Men jeg ser for mig, at flere ønsker grøn energi, og at efterspørgslen vil stige, når vi alle får elbiler, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Uanset hvem der er regering eller byråd, så kommer der til at være vindmøller på land. De sættes ikke op i Ishøj eller Brøndby, for der er al plads bebygget. Derfor har vi i byrådet valgt selv at tage initiativ til at udpege områder, så vi ikke risikerer, at staten kommer og dikterer, hvor de synes, møllerne skal stå.

Gamle møller skal væk

Ansøgerne er Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS, og i deres projekt er indregnet, at 11 eksisterende vindmøller vil blive nedtaget.

De 11 gamle møller producerer strøm til at forsyne 1275 husstande.

- Der står i dag fem mindre møller syd for Tyvkærvej, tre nord for Guldforhovedvej og tre møller lidt længere mod øst langs motorvejen. Det er dem, der skal fjernes, fortalte Jesper Houe, der er projektudvikler hos Eurowind.

Han lagde ikke skjul på, at de nye møller bliver temmelig synlige i landskabet, og det fik Henrik Engedahl (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, til at tilføje:

- De, der bor ved Guldforhovedvej og ved Remmevej i Ikast, kommer til at kunne se møllerne tydeligt.

En god og tyk rapport

Borgermødet er en del af processen med at udarbejde det, man tidligere kaldte en VVM-undersøgelse.

Den har skiftet navn til »miljøkonsekvensvurdering« og munder ud i en samlet miljøkonsekvensrapport, som på passende måde skal beskrive og vurdere projektets virkninger på blandt andet befolkning og sundhed, planter, dyr, jordbund, vand, luft og klima, landskab, ejendomsværdier og kulturarv.

- Vi arbejder videre med alle de spørgsmål, som I stiller, sagde Christian Achermann fra rådgivningsfirmaet Urland.

- Det bliver til en god og tyk rapport. Vi giver vores faglige mening til kende, og så er det op til politikerne at beslutte, om de vil gå videre med projektet, tilføjede Christian Achermann.

Kom med jeres spørgsmål

Vindmøllerne vil være almindelige typegodkendte produktionsmøller.

- Denne slags møller kender vi efterhånden rigtig godt fra undersøgelser i andre projekter, fortalte Christian Achermann, der tilføjede, at de 11 møller skal stå på landbrugsjord, som ikke er beskyttet natur.

- Der er regler om støj og om at beregne støj. De regler er meget omfangsrige og skal overholdes. Jeg vil antage, at jer, der bor nord for motorvejen, ikke vil kunne høre møllerne, sagde Christian Achermann og opfordrede til at gøre brug af de sidste dage i høringsperioden:

- Vi er interesserede i at høre fra jer med lokal viden, om der er nogle punkter, som vi skal have ekstra fokus på. Det gælder også, hvis der er nogle steder, hvor I ønsker at få lavet en visualisering af, hvordan møllerne vil se ud, hvis man står lige dér.

Flyt dem ud i plantagen!

Adskillige fremmødte ved borgermødet spurgte, om det ikke er bedre at rejse møllerne i nogle af de enorme granplantager.

- Dét vil vi også rigtig gerne, men vi må ikke for staten, sagde Henrik Engedahl, og Ib Lauritsen supplerede:

- Vi prøvede for nogle år siden at overbevise dem på Christiansborg, men i København har man det politiske billede, at der var tale om skove som dem ved søerne i Silkeborg. De forstår ikke, at der er tale om industriplantager med grantræer, som kun er plantet, fordi jorden er så mager. At få lov til at stille møllerne ud i plantagerne er en håbløs kamp lige nu.

Ib Lauritsen oplyste også, at han gennem samtaler med andre borgmestre har erfaret, at en miljøkonsekvensrapport kun i meget sjældne tilfælde resulterer i, at planlagte projekter droppes.

Der kan dog ske mindre justeringer ved projektet, hvis der i høringsfasen kommer nye oplysninger fra borgere eller andre parter.

Ekstra penge til lokale

Den nationale lovgivning om opsætning af vindmøller indeholder en »Grøn Pulje«, der skal fungere som en slags plaster på såret.

Opstiller skal for hver megawatt betale 125.000 kroner til den grønne pulje, som byrådet efterfølgende kan fordele.

Men mølleprojektet ved Ulkær Mose er tilført en ekstra bonus.

På eget initiativ har Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS etableret en ordning, hvor de udbetaler 9000 kroner pr. mølle, så længe møllerne er i drift. Det giver samlet 99.000 kroner om året, og pengene går til lokalområdet.

- Tanken bag er, at man skal stifte en forening, som selv kan bestemme, hvad pengene skal bruges til, sagde Jesper Houe fra Eurowind.

Kør til Brande og kig

Den nuværende høringsperiode sluttede 30. juni.

Herefter følger offentlighedsfase nummer to, som forventes at ligge i perioden mellem november 2020 og januar 2021.

Det nye materiale sendes i offentlig høring, og der bliver holdt endnu et borgermøde.

- Min forventning er, at om et års tid skal projektet til endelig behandling i byrådet, sagde Henrik Engedahl og kom med et tip:

- Hvis I ønsker ved selvsyn at se nogle møller som i dette projekt, kan I køre mod syd ad Brandevej, og når I er tre kilometer nord for Brande, står der fire møller på højre side. Så kan I selv se højden og høre lyden.

Vindmølleprojektet ved Ulkær Mose indeholder 11 møller på op til 150 meters højde. De skal opstilles i én lige række. Illustration: Ikast-Brande Kommune & Urland ApS
Ved borgermødet var der stor interesse for at vide mere om mulige støjgener. Foto: Thomas Vang Nielsen
Visualisering af 11 styk 150 meter høje vindmøller, set fra Ravnholtlundvej, hvor den krydser motorvejen ved Bording. Fra dette udsigts­punkt vil den ene af møllerne være skjult bag beplantningen til venstre i billedet. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Visualisering af vindmøllerne set fra Kærshovedgård sydøst for projektområdet. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Visualisering i nordlig blikretning, set fra det sted, hvor Remmevej krydser motorvejen. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Visualisering, sydlig blikretning, set fra Remmevej, hvor den krydser motorvejen. Flere møller er skjult bag træer i forgrunden. Illustration: Ikast-Brande Kommune