Kommunen udbyder den samlede drift af veje, stier og grønne områder

20. september 2021, 12.17

Foto: Henrik Ole Jensen

UDBUD Byrådet vedtog på det seneste møde at udbyde alle de driftsopgaver kommunen hidtil selv har udført.

Kontrakten vil blive tildelt den, der giver det økonomisk mest fordelagtige bud. Ifølge en pressemeddelelse fra Ikast-Brande Kommune findes det økonomisk mest fordelagtige bud gennem en vægtning mellem pris, organisation og samarbejde samt proces og kvalitetssikring.

For Ikast-Brande Kommune er det første gang, at disse opgaver udbydes samlet. Noget har været konkurrenceudsat tidligere, men overvejende er arbejdet udført af kommunens egen Entreprenørafdeling.

Byrådet har besluttet, at Entreprenørafdeling skal afgive kontrolbud på opgaven.

- Vores medarbejdere udfører i dag et godt og solidt stykke arbejde, men som på alle andre serviceområder i kommunen skal vi også her sikre, at pris og service er bedst muligt for kommunen. Med den indsigt kan vi være sikre på, at vi bruger borgernes penge fornuftigt. Bliver det vores egne folk, som vinder udbuddet, er det bestemt et tilfredsstillende udfald, men nu må vi se, siger Henrik Engedahl, formand for Teknik- og Miljøudvalget, i pressemeddelelsen.

Der er tilbudsfrist den 26. oktober 2021. Herefter foregår evaluering, beslutningsproces og kontraktindgåelse. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2022.

Socialdemokratiet stemte imod forslaget om konkurrenceudsættelse.