Frivillige vil forsøge med »yngel-pleje«

Der er en tro på, at unge også gerne vil lave frivilligt arbejde. Hvordan man inkluderer dem var et omdrejningspunkt, da frivilligcentret holdt inspirationsmøde

Udgivet:05. december 2018, 11.49

Læsetid:3 minutter

Omkring 30 frivillige fra en lang række foreninger mødte op til inspirationsmøde i Frivilligcenter Ikast-Brande. Der blev talt om, hvordan man får unge med i frivilligt arbejde, og hvordan foreningerne kan blive bedre til at hjælp hinanden. Foto: Henrik Ole Jensen.

Marianne Brink
Lokalredaktør| map@midtjyllandsavis.dk

4 år siden

IKAST Høreforeningen, ældrecentre, Hjerneskadeforeningen, Bavnehøj Aktivitetscenter, Kræftens Bekæmpelse og pensionistforeningen i Engesvang.

Det var bare nogle af de foreninger, der i aftes var repræsenteret, da Frivilligcenter Ikast-Brande med leder Vibeke Grønskov i spidsen holdt møde for at få inspiration til, hvordan centret kan hjælpe kommunens mange frivillige. Men generelt var det den ældre generation, der mødte op.

I sagens natur ganske forståeligt, når man så på hvilke foreninger, der mødte op, mente en mødedeltager.

- Man skal jo have en vis alder for at interessere sig for den slags foreninger, lød det.

Gode til integration

Men der er unge, der gerne vil bruge et par timer på frivilligt arbejde, og det gode eksempel er eleverne på gymnasiets internationale linje, fortalte Vibeke Grønskov, der efterlyste arbejdsopgaver til de unge.

- Det er ret fantastisk, at de »skal« udføre frivilligt arbejde som en del af deres uddannelse, men de unge bruger det jo også til at udfordre sig selv, og opøve kompetencer, og vi har et rigtigt godt samarbejde med dem og kan formidle kontakten, hvis I har brug for hjælp, sagde hun.

Anne-Margrethe Andersen er tilknyttet Røde Kors, der arbejder med integration, og her har de allerede haft stor glæde af gymnasieeleverne.

- Vi fik kontakt på FrivilligBørsen, hvor vi bad om hjælp til en julekomsammen. Der er 140 tilmeldte med alle mulige forskellige religioner, og 10 gymnasieelever har meldt sig som »bordformænd«, der hjælper med at gøre det til en god aften, sagde hun og fortalte, at det er en fornøjelse at arbejde sammen med de unge, der både er villige og velorganiserede.

- Men jeg forstår da udmærket, at de ikke kommer her i aften. Der er jo ingen, de kender, så vi skal nå dem på en anden måde. Måske er det fordi, vi glemmer at invitere dem inden for.

Udover julearrangementet arbejder de unge også med lektiehjælp og sprogtræning i Røde Kors regi.

Bredes ud

En af de strategier, frivilligcentret arbejder med, er at komme i kontakt med fritids- og kulturområdet.

- Frivilligcentret er ikke kun til for voksne og ældre. Det skal også være for de unge, men vi kender ikke de unges behov. Måske vi kan få mere at vide fra gymnasiet, men vi overvejer også, om vi skal inddrage seminariet i arbejdet. Deres elever kunne måske være med til at opdyrke et frivilligt samarbejde for unge, sagde Vibeke Grønskov og nævnte i sammenhæng med de unge, at frivilligcentret har fået PUF-midler til ungerådgivning for 15-30-årige.

- Det er ikke behandling. Det er et frivilligt tilbud til de unge, der kommer til at møde kvalificerede voksne, der kan lytte og rådgive. Hver onsdag aften sidder de klar her i centret, men vi er også i fuld gang i Brande, sagde hun.

Læs også på herningfolkeblad.dk:
Leder skal komme i yderområder
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Pensionistforeninger snakker ikke sammen
Læs også på herningfolkeblad.dk
Hvorfor er du til frivilligmøde? Hvorfor er du til frivilligmøde?
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Hvorfor er du til frivilligmøde?