Kæmpe biogasanlæg på vej nord for Ikast: Kan producere gas til 18.000 huse

85 landmænd og DBC etablerer et biogasanlæg på 15 hektar ved Ikast. Anlægget kan producere gas til 18.000 husstande

Udgivet:08. marts 2023, 20.00

Læsetid:3 minutter

Karsten Willumsen er blevet udpeget som formand for Ikast Biogas. Foto: Henrik Ole Jensen

7 måneder siden

KLIMA Efter informationsmøder med lokale borgere og drøftelser med politikere i Ikast Brande Kommune er myndighederne nu begyndt behandlingen af et nyt, stort biogasanlæg, der skal etableres nord for Ikast.

Anlægget forventes at kunne begynde at producere biogas i begyndelsen af 2025.

1. september sidste år dannede en gruppe på 85 landmænd leverandørselskabet Ikast Biogas AMBA.

Siden etablering af leverandørselskabet har der været forhandlinger med forskellige, mulige partnere, der kan bistå med viden og dele af finansieringen.

Valget af fremtidig partner er faldet på DBC - Danish Bio Commodities. DBC er ejet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, LEF og Hedeselskabet.

Sikre grøn omstilling

Der er etableret et fælles selskab, Ikast Biogas A/S. Som formand for selskabet er valgt Karsten Willumsen, Ikast, som også er formand for leverandørselskabet.

- Vi er glade for partnerskabet med DBC, som med ejerskab af otte andre biogasanlæg har solid viden inden for etablering og drift af anlæg. Sammen med disse anlæg vil vi sikre salg af certifikater og de forskellige energiformer, der vil blive produceret. Anlægget vil være med til at sikre den grønne omstilling af fødevareproduktion fra leverandører og samtidig give ejere og leverandører et grønt forretningsben i vedvarende energi på biomasse, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Når vi først nu melder ud til offentligheden, at vi er på vej med nyt biogasanlæg, skyldes det, at vi har haft et ønske om at informere de nærmeste naboer inden udsendelse af pressemeddelelsen. Vi har afholdt indledende møder med politikere og administrationen i Ikast Brande Kommune, og behandling af projektet er startet.

800.000 ton om året

Der er lavet aftale om køb af 15 hektar jord. I den forbindelse har det været vigtigt for selskabet at finde en placering, der er mindst mulig til gene for naboer og det omkringliggende samfund.

Ligeledes har det været vigtigt, at anlægget bliver placeret centralt i forhold til de kommende leverandører.

Anlægget, der får en kapacitet på 800.000 ton biomasse pr. år, har - inden det er kommet i gang - fået tilmeldt 650.000 ton biomasse fra de 85 leverandører, der har stiftet leverandørselskabet.

Den primære biomasse vil være gylle, dybstrøelse, frøgræs og efterafgrøder.

Økologisk linje

Den samlede energiproduktion kommer til at være 33 millioner kubikmeter bionaturgas årligt, svarende til opvarmningsbehovet for cirka 18.000 husstande.

- Med krav til landbruget om øget CO2- reduktion er det vores forventninger, at der vil være endnu flere, der ønsker at levere til Ikast Biogas. Vi har en forventning om, at biomassen kan samles inden for en radius af 25 kilometer, siger Karsten Willumsen.

Da en del af den tilmeldte biomasse kommer fra økologiske kvægbedrifter, vil der blive etableret en økologisk linje på anlægget.

- Som det første anlæg i Danmark arbejder vi på at kunne modtage kvæggylle fra kvægbesætninger, der bruger sand i sengebåsene. Vi er langt med de tekniske undersøgelser, og ved at dette kan håndteres. Lige nu arbejder vi med at skabe sikkerhed omkring processen med hygiejnisering af retursand. Vi foretager analyser af retursand - særligt skal vi være 100 procent sikre på, at sandet ikke indeholder sygdomsfremkaldende virus og bakterier.

Stor CO2-reduktion

Landmændene omkring biogasanlægget vil eje minimum 51 procent af anlægget.

Det har været et vigtigt parameter for landmændene, fordi et af anlæggets formål er at skabe synergi for en mere miljøvenlig fødevareproduktion i området.

Som medejer af og leverandører til anlægget er det et fælles mål, at der kan sikres en markedspris på biomasse og en fornuftig forrentning af den investerede kapital.

Anlægget vil blive bygget som et moderne biogasanlæg baseret på erfaringer, der er gjort de sidste mange år. Det vil blandt andet sige, at alle de »lugtende« biomasser håndteres i en lukket hal, hvor luften renses, inden den ledes ud til atmosfæren. Desuden vil der være stor fokus på optimering af energistrømme, så processen med produktionen af biogas vil blive med det lavest mulige CO2-aftryk.

Samlet set vil anlægget reducere CO2-udledningen med 100.000 ton.

Den samlede reduktion svarer til 20 procent af den samlede udledning i hele Ikast-Brande Kommune.