Med naturen som medspiller

I skovens dybe, stille ro tæt på Blåhøj, lige ved siden af det sted, hvor Hallundbæk krydses af Øgelundvej, ligger der en virksomhed, der forhandler hestefoder, og foderet er om muligt endnu mere specielt end beliggenheden

Udgivet:24. december 2018, 08.28

Læsetid:4 minutter

To af St. Hippolyts efterhånden nærmest utallige foderblandinger er fulgt med siden starten i Danmark i 1996. Her sidder Ingerlise Kofod med den ene, som har op imod 400 forskellige ingredienser.

Af mikael lund

virksomhed - Vores foder er anderledes end resten af markedets. Det gælder både sammensætningen og produktionsmetoderne, fortæller Ingerlise Kofod, som i 1996 begyndte at importere hestefoder fra St. Hippolyt i Tyskland for at sælge det på det danske marked. Norge og Sverige kom ret hurtigt med, og siden er Finland også kommet ind under den paraply, der nu dækker hele Skandinavien.

Men hvad er det, der adskiller produkterne fra St. Hippolyt fra konkurrenternes?

For det første skal alle ingredienserne i foderet bidrage med noget specielt, og for det andet er der ingen af produkterne, der bliver varmebehandlet, forklarer Ingerlise Kofod. I stedet benytter man sig af fermentering, en form for gæringsproces hvor de forskellige typer korn, der indgår i foderet, bliver lagt til forspiring. Det bliver de sammen med frasorterede, økologiske gulerødder, der er med til at sætte ekstra gang i processen.

Derved omdannes stivelsen i kornet, så hesten bedre er i stand til at fordøje og dermed optage og udnytte næringsindholdet i foderet. Samtidig betyder den manglende varmebehandling, at man ikke nedbryder fedtsyrerne, og på den måde får hestens tarmflora mulighed for at fungere bedst muligt.

Skepsis

- Meningen er, at hestene bliver sundere og får en bedre livskvalitet, forklarer Ingerlise Kofod og erkender, at produkterne fra St. Hippolyt blev modtaget med en vis skepsis i starten. Ikke ulig den økologiske fødevarer til mennesker oplevede i begyndelsen, men måske i virkeligheden heller ikke så mærkeligt, når man skulle overbevise inkarnerede hestefolk i det fornuftige i at fodre deres heste med müesli-blandinger og foder baseret på urter.

Nogle vælger foderet fra St. Hippolyt for at fremme hestens præstationer, andre for at hesten skal få en flottere pels eller sundere hove, og nogen fodrer deres drægtige hopper med det for at få stærkere og sundere føl.

- Fordi vores produkter er så specielle, er det af afgørende betydning, at vores markedsføring altid er fagligt korrekt, pointerer Ingerlise Kofod, og selvom det ligesom i enhver anden virksomhed handler om at skabe et overskud, består St. Hippolyts markedsførings-arbejde i mindst ligeså høj grad af rådgivning som i salg - ikke sjældent foregår det helt ude i staldene. Og det er helt centralt for virksomhedsejeren fra Blåhøj, at det altid skal være til gavn for hesten.

Mangler plads

Med en støt ekspansion gennem årene er pladsen efterhånden begyndt at blive lidt trang på Øgelundvej. Op til fire-fem vognlæs ankommer der om ugen i højsæsonen, så i starten af det nye år - med forbehold for eventuelt frostvejr - bliver der taget hul på en udvidelse af den eksisterende lagerhal.

Ikast-Brande Kommune har netop udstedt en landzonetilladelse, der giver St. Hippolyt mulighed for at lægge 138 kvadratmeter til de eksisterende 928 kvadratmeter, som er en kombination af kontor- og lagerlokaler.

- Vi mangler virkelig lagerplads, konstaterer Ingerlise Kofod, der har svært ved at forestille sig virksomheden placeret andre steder.

Hun har lige haft virksomhedens konsulenter og øvrige ansatte fra både Norge, Sverige, Finland og Danmark - knap 30 i alt - samlet til et ugelangt seminar for at blive opdateret på den nyeste viden og de nyeste produkter fra møllen i Dielheim i Tyskland.

Glidende generationsskifte

Om et lille års tid fylder hun 70 år, og der er så småt taget hul på et generationsskifte. Datteren, Line Remme Kofod, har siden sidste år haft ansvaret for ordremodtagelse og lager/logistik, og om alt går vel, er hun klædt på til at overtage roret, når Ingerlise Kofod har fejret sin runde fødselsdag til oktober.

Line Kofod har både produktchef Christina Kryder Pedersen og marketingchef Carina Beblein, som begge er uddannede agronomer, at støtte sig til, og selv er hun gået i gang med en 3-årig akademiuddannelse med særligt fokus på ledelse i praksis. Endnu en understregning af, at St. Hippolyt vægter uddannelsen af egne medarbejdere højt og tager rollen som rådgiver seriøst. Sammen med produkternes høje kvalitet ser Ingerlise Kofod det som hovedårsagerne til, at det i løbet af to årtier er lykkedes at gøre St. Hippolyt til en succes på hele det skandinaviske marked.