DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Jobcentermedarbejderne fortjener en fair tone i valgkampen

10. november 2021, 15.22

Lene Buhl, formand for HK Kommunal MidtVest. Foto: PR-foto

LÆSERBREV Nu, hvor kampen om pladserne til de midt- og vestjyske kommunalbestyrelser for alvor spidser til, bliver tonen i de politiske diskussioner ofte skærpet. Det gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvor jobcentrene står for skud fra mange sider.

Jobcentrene og deres medarbejdere bliver kritiseret for at sanktionere for lidt, sanktionere for meget, aktivere for meget eller for at henvise for lidt. Kritikken stritter i alle retninger. Der skydes kort sagt - som oftest på de sociale medier - fra øst og fra vest.

Det er naturligvis helt fair og rimeligt, at byrådskandidaterne debatterer kvaliteten af de kommunale ydelser, herunder om vores kommunale jobcentermedarbejdere udfører deres arbejde tilfredsstillende.

Som formand for HK Kommunal MidtVest, der organiserer hovedparten af de ansatte på jobcentrene her i vores område, ligger det mig imidlertid meget på sinde, at der bliver holdt en anstændig tone, når der bliver diskuteret beskæftigelsespolitik. Det er nemlig langt fra altid tilfældet.

Jeg vil gerne i al fredsommelighed appellere til alle byrådskandidater om - så at sige - at gå efter bolden og ikke medarbejderne på jobcentrene. Vores medlemmer i beskæftigelsesindsatsen, der hver eneste morgen står op til en ny dag med en klar mission om at gøre en positiv forskel for borgere og virksomheder, udfører ganske loyalt nemlig præcist det, Christiansborg-politikerne i detaljer har bedt dem om. Og som de midt- og vestjyske kommunalbestyrelser afstemmer efter lokale forhold.

Vores ansatte på jobcentrene gør det rent faktisk rigtig godt. Måling efter måling dokumenterer, at langt hovedparten af vores erhvervsliv og det store flertal af borgere i den grad kvitterer for jobcentrenes indsats. Med til billedet hører også, at medarbejderne i jobcentrene servicerer en særdeles bred vifte af borgere - fra de ressourcestærke ledige, der alene mangler et job, til unge, rodløse mennesker, hvis opvækst har været alt andet end let. I dag varetager jobcentrene desuden væsentlige opgaver inden for eksempelvis handicap-, social- og integrationsområdet. Ofte er medarbejderen i jobcenteret den udsatte borgers primære indgang til det offentlige. Og alle skal de have individuel hjælp til uddannelse, job eller afklaring til pension.

Jeg håber derfor, at alle vores midt- og vestjyske byrådskandidater her op til kommunalvalget 16. november vil holde den gode tone, så vi kan få en nuanceret debat om beskæftigelsesindsatsen på et oplyst grundlag. Det skylder vi de borgere, der har brug for hjælp til at komme i job, til overhovedet at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller til at blive afklaret til andre ydelser. Det skylder vi de virksomheder, der har brug for arbejdskraft og gerne tager et socialt ansvar. Og det skylder vi de medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, der hver dag går på arbejde med en klar mission om at hjælpe borgere og virksomheder.